Trudno wyobrazić sobie Mszę św. bez posługi ministrantów. To oni pomagają kapłanowi i uczestnikom Mszy św. w jej godnym przeżyciu i właściwym przebiegu. Wbrew pozorom służba ministranta nie jest wcale nieistotna, czy niepotrzebna. Ważne jest, by tak sami ministranci, jak i ich bliscy, np. rodzice odkryli, że służba przy ołtarzu jest wielkim zaszczytem. Ma w sobie znamię wybrania. Stają tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób „wejrzał” Chrystus. Łączą się więc z tym pewne wymagania stawiane kandydatom na ministrantów ale też i świadomość ich dziecięcego rozumienia niektórych spraw.

Grupa ministrantów naszej parafii liczy obecnie 32 - chciałoby się powiedzieć tylko – chłopców w różnym wieku. Najmłodsi są uczniami klas trzecich szkoły podstawowej, a najstarsi pracują bądź studiują. Cotygodniowe zbiórki mają miejsce w soboty o godzinie 10.30, a w razie potrzeb także w innych terminach. Ministranci przygotowują oprawę liturgiczną Mszy świętej w niedziele, uroczystości i w ciągu całego tygodnia. Poznają liturgię, starają się ją zrozumieć po to, by samemu pełniej w niej uczestniczyć i pomagać w jej przeżywaniu także innym. Niektóre zbiórki mają charakter zajęć sportowych, czy też spotkań przy stole czy grillu.

Wszystkich jeszcze niezdecydowanych bądź wahających się przed wstąpieniem w nasze szeregi zapraszamy. Prosimy także rodziców o dopingowanie potencjalnych ministrantów. Opiekunem ministrantów jest ks. Łukasz Szymański.