Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przyjmowania sakramentów oraz innych spraw kancelaryjnych.

Chrzest

Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu. 
Potrzebne dokumenty: –
 akt urodzenia dziecka (odpis) – dowody osobiste rodziców – wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (świadectwo ślubu ) – dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania) – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię Świętą w intencji dziecka.

Bierzmowanie

Bierzmowanie przyjmują uczniowie klas II szkoły średniej.
Potrzebne dokumenty: – metryka chrztu – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety – w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

Sakrament pojednania

Spowiedź w naszym odbywa się: w dni powszednie i w niedziele, podczas wszystkich nabożeństw i Mszy Świętych, podczas rekolekcji parafialnych oraz na prośbę zainteresowanych.

Eucharystia

Msze święte ofiarujemy za: Żywych: z okazji imienin, urodzin, jubileuszy, egzaminów, o zdrowie, podczas przeżywania różnych problemów, dziękczynne za otrzymane łaski. Zmarłych: Msza Święta ofiarowana za zmarłego jest takim oświetlaniem Zmarłego blaskiem tajemnicy Zmartwychwstania. Wtedy mówimy Mu: nie umieraj, żyj wiecznie, bo Go kochamy. Msza święta jest pamięcią, miłością, kochaniem człowieka, który odszedł. Na tym polega tajemnica świętych obcowania. Msze gregoriańskie są starą praktyką odprawiania Eucharystii przez 30 dni bez przerwy za zmarłą osobę. Nazwa pochodzi od imienia św. Grzegorza I, papieża. On jako pierwszy nakazał odprawić 30 Mszy świętych w intencji pewnego zakonnika. „Gregoriankę” odprawia się tylko za zmarłych (za jedną osobę) nieprzerwanie przez 30 dni.

Sakrament Namaszczenia Chorych 

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary niech będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (JK 5, 14-15) Łaska, którą otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spływa na człowieka również w tych ciężkich dla niego chwilach. Ma przynieść nie tylko ulgę i zdrowie choremu, o co prosimy w modlitwach, ale ma przede wszystkim chorego umocnić, pomaga mu też dostrzec chrześcijańską wartość cierpienia. A jeśli choroba jest śmiertelna, ma człowieka napełnić pokojem i umocnić nadzieję spotkania z Chrystusem na progu nowego, wiecznego życia. 
Przyjmujący ten sakrament powinien być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli jednak chory nie może się spowiadać, to sakrament Namaszczenia Chorych własną mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia. 
Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach olejem z oliwek , wymawiając jeden raz następujące słowa: „Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Amen. Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie. Amen.” W pokoju chorego należy przygotować na stole zapaloną świecę, wodę święconą i kropidło oraz watę. 
W naszej parafii chorzy odwiedzani są w ich domach przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami Wielkanocnymi, na każde wezwanie indywidualne do domu chorego, jak i do Szpitala Miejskiego w Sierpcu. 

Małżeństwo 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej ok. 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (sam termin ślubu można uzgodnić wcześniej). 
Potrzebne dokumenty: 
– Metryka chrztu świętego – ważna 6 miesięcy – Świadectwo bierzmowania – Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej – Dowód osobisty – Zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego – ważne 3 miesiące (gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy ) – Narzeczeni, zgłaszający się w kancelarii, powinni znać rok i parafię przyjęcia I Komunii Świętej, podać imię i nazwisko, wiek oraz adres dwóch świadków ślubu. – Narzeczeni zobowiązani są także do uczestnictwa w tzw. „Spotkaniach dla Narzeczonych” prowadzonych w naszym dekanacie w naszej parafii (szczegółowe informacje o tych spotkaniach otrzymują w naszej kancelarii parafialnej przy okazji tzw. „dawania na zapowiedzi”).

Pogrzeb katolicki 

Fakt śmierci osoby wierzącej należy zgłosić w kancelarii parafialnej i ustalić datę oraz godzinę pogrzebu. Należy również przedstawić oryginał aktu zgonu dla pochowania zwłok wydany przez Urząd Stanu Cywilnego (a jeżeli pogrzeb odbywa się na cmentarzu komunalnym, to kopię aktu zgonu). Należy także podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej przed śmiercią. Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, należy fakt ten również zgłosić w kancelarii parafialnej w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.

Wypominki za zmarłych 

Ten rodzaj modlitwy za zmarłych istnieje w większości parafii w Polsce. Jest to bardzo wymowny wyraz naszej chrześcijańskiej pamięci modlitewnej za zmarłych, a zarazem nieoceniona duchowa pomoc w osiągnieciu przez nich zbawienia wiecznego. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie. 
Wypominki w naszej parafii są odczytywane przed Mszą świętą o godz. 7.00, 9.00 i 12.00. Na wypominki imiona i nazwiska zmarłych przyjmujemy w kancelarii parafialnej w miesiącu październiku i listopadzie każdego roku. 
Za zmarłych polecanych w parafialnych wypominkach odprawiana jest Msza święta w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.