Przypominamy, że we Wskazaniach Komisji Episkopatu Polski do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgicznej czytamy: „Zawodowi fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, jeśli chcą stale wykonywać swoje czynności w czasie liturgii są obowiązani uprzednio ukończyć specjalny kurs, zorganizowany przez Diecezjalną Komisję oraz otrzymać pisemne upoważnienie miejscowej władzy diecezjalnej. Przed przystąpieniem do rejestrowania kamerą danej czynności liturgicznej mają obowiązek uzgodnić z proboszczem lub innym prezbiterem, który jej przewodniczy, miejsce i sposób wykonywania tych czynności”.

Prosimy stosować się do tych zasad, ponieważ zależy nam przede wszystkim na pięknie i skupieniu podczas liturgii, a bez odpowiedniego przeszkolenia osoby nieupoważnione znacznie utrudniają wiernym modlitwę.

KURS DLA FOTOGRAFÓW I KAMERZYSTÓW