Liturgia jest rzeczywistością bardzo złożoną. Celebruje ją cała wspólnota i to właśnie podczas niej ukazuje się różnorodność i jedność wszystkich wierzących. Wszyscy wierni – jak uczy Sobór Watykański II – mają obowiązek brać czynny udział w liturgii przez wykonywanie aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon, czynności, gestów i odpowiednia postawę. Liturgia dopuszcza wiele posług, które mogą i niekiedy powinni sprawować świeccy. Jedną z nich jest posługa lektora, czyli osoby, która czyta przewidziane na dany dzień fragmenty Pisma świętego. Lektor może także podawać intencje  modlitwy wiernych, czy też odczytywać komentarze, które ułatwiają uczestnictwo w liturgii.

W naszej parafii istnieje grupa 10 dorosłych osób, które chętnie i z oddaniem pełnią funkcję lektora w czasie Mszy św. i innych nabożeństw. Ich zaangażowanie ma pomóc w lepszym i pełniejszym uczestnictwie wszystkich obecnych w sprawowanej liturgii. Posługa lektorów ma stanowić pomoc we wspólnej modlitwie w naszym kościele parafialnym.

Duże znaczenie dla tej posługi mają cotygodniowe spotkania formacyjne. Mają one po pierwsze ułatwić przyswojenie i zrozumienie czytanych tekstów przez samych lektorów. Spotkania mają więc charakter kręgu biblijnego. Jest to okazja do pogłębienie swej wiedzy religijnej, zwłaszcza biblijnej. W czasie spotkania ma miejsce wspólna modlitwa Liturgią Godzin, wyjaśnianie tekstów czytań, dzielenie się spostrzeżeniami i osobistym doświadczeniem wiary ożywianym lekturą Pisma św. Członkowie grupy lektorów podejmują trud codziennej lektury i refleksji nad czytaniami mszalnymi, prenumerują miesięcznik Żywe Słowo, ułatwiający codzienny kontakt ze Słowem Bożym.

Opiekunem lektorów w naszej parafii jest ks. Łukasz Szymański. Cotygodniowe spotkania, na które zapraszamy wszystkich chętnych, odbywają się w piątki po Mszy świetej wieczorowej.