Niedziela  24 marca   2024 r.     

7.00 + męża Marka Półchłopek ( 2 rocz. śmierci) – int. żony z najbliższymi

9:00  1) + Wiesławę Małkowską ( 1 rocz. śmierci)

         2) + r-ców Władysławę i Czesława Szpakowskich

10:30  1) +Teodozję i Jana Barańskich ( rocz. śmierci mamy) 

           2) + Tadeusza Lewandowskiego ( 35 rocz. śmierci) i Józefę Lewandowską ( z ok. imienin) 

12:00   + Janinę Miller

18:00  + r-ców Stefanię i Mariana Chęcińskich 

Wielki Poniedziałek    – 25 marca     2024 r. .     

7.00 + Krzysztofa Sadowskiego    ( int. od ucz. pog. )

18.00 1) + chrzestną Zofię Żółtowską ( 1 rocz. śmierci)

         2) + Józefa Przybyłek ( 7 rocz. śmierci) – int. rodziny

Wielki Wtorek  – 26  marca             2024 r.  .     

7:00 1) + Jolantę Mielczarek ( int. od ucz. pog. )

       2) + Edwarda Sędzikowskiego ( 4 rocz. śmierci)

18.00 1) + Barbarę i Szczepana Wadowskich ( 15 rocz. śmierci Barbary)

         2) + męża Jacka Szczepańskiego

                 Wielka Środa – 27  marca     2024 r.

7.00    + Bogdana Skomorskiego  ( int. od ucz. pog. )

    18.00  1) + męża Jerzego Graczyka

               2) + Jadwigę, Piotra, Urszulę Szablewskich ( 13 rocz. śmierci Jadwigi) oraz Irenę Adamkowską

Wielki Czwartek –  28 marca             2024 r.

18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Adoracja Jezusa w Ołtarzu wystawienia do godz. 21.00

Wielki Piątek–   29  marca          2024 r.       

17.00 Droga Krzyżowa 

18.00 WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ.

Adoracja Grobu Pańskiego do 22.00

Sobota –  30  marca        2024 r.      

Święcenie pokarmów i spowiedź

9.00 -13.00 

13.00- 14.00 przerwa

14.00 – 15.00 

19.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

Adoracja do 22.00 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   31  marca            2024 r. 

6.00 Rezurekcja w intencji parafian i gości

9:00  1)+ Irenę, Jana i Krzysztofa Giżyńskich ( 33 rocz. śmierci Jana)

         2) O Boże błogosławieństwo dla Filipa Czajkowskiego( z ok. 18 tych urodzin) 

10:30  1) + r-ców Jadwigę , Tadeusza i braci z r-ny Przybyszewskich

           2) + r-ców Teresę i Jerzego Brzezińskich

12:00  1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Natalii Kordulasińskiej  ( z ok. 18 tych urodzin) 

          2) + Mariana i Antoninę Malanowskich ( rocz. śmierci) 
18:00  Za Członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz o pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej Ojczyzny