Niedziela  17  marca            2024 r. 

7.00 + Stanisława i Dariusza Pachnik ( 10 rocz. śmierci taty)

9:00  1)+ Krystynę i Jozefa Bruze, siostrę Alinę Szymańską, zmarłych z r-ny Bruze i Specjalskich

         2) + Jana i Czesławę Nagiewicz i ich r-ców 

10:30  1) +Bogdana Skomorskiego ( z ok. imienin)

           2) + Bogdana Muchiewicza ( rocz. śmierci)

12:00  1) O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Zbigniewa ( z ok. imienin) oraz dla Oli

          2) + r-ców Teodorę i Eugeniusza Kowalkowskich 

18:00  + Zbigniewa Domagalskiego ( z ok. imienin)

Poniedziałek    – 18 marca     2024 r. .     

7.00 + Urszulę Borowską    ( int. od ucz. pog. )

18.00 1) + Kazimierza Majorkowskiego i zm. z r-ny Majorkowskich

         2) + Jana, Józefę i Mariana Maślanka

Wtorek  – 19 marca             2024 r.  .     

7:00 + Józefę Kuskównę

18.00 1) + r-ców Józefa i Henrykę Stawiskich ( z ok. imienin Józefa i 7 rocz. śmierci)

         2) + r-ców Józefę i Ireneusza Rożniak, Zofię i Józefa Ostrowskich ( z ok. imienin)

                 Środa – 20  marca     2024 r.

7.00   1) + Bogdana Skomorskiego  ( int. od ucz. pog. )

        2) + Danutę, Tadeusza i Włodzimierza ( 36 rocz. śmierci) Mirosławskich

    18.00  1) + dziadków Pawła i Weronikę Majchrzak i ich dzieci

               2) + Genowefę i Józefa oraz ich synów Andrzeja i Józefa Kordulasińskich     ( z ok. imienin Józefa)

Czwartek –  21 marca             2024 r.

7:00   + Zenona Paszkowskiego  ( int. od ucz. pog. )

18.00 1) + Józefa Dankowskiego, r-ców Joniak i Dankowskich       

          2) + Jerzego i r-ców Krzemińskich

Piątek–   22  marca          2024 r.       

7.00  + Jolantę Mielczarek ( int. od ucz. pog. )

17.00 Droga Krzyżowa ulicami miasta

18.00 1)+ Barbarę i Władysława Mikuckich ( 6 rocz. śmierci Władysława)

          2) + Zbigniewa Łasińskiego ( 3 rocz. śmierci), zmarłych z r-ny Łasińskich

Sobota –  23  marca        2024 r.      

7.00  + Urszulę Borowską   ( int. od ucz. pog. )

 18.00 1) + r-ców Teresę i Stefana Matyjasik oraz brata Włodzimierza Matyjasik 

          2) + męża Zbigniewa Kamińskiego ( z ok. urodzin i 12 rocz. śmierci)

Niedziela  24 marca   2024 r.     

7.00 + męża Marka Półchłopek ( 2 rocz. śmierci) – int. żony z najbliższymi

9:00  1) + Wiesławę Małkowską ( 1 rocz. śmierci)

         2) + r-ców Władysławę i Czesława Szpakowskich

10:30  1) +Teodozję i Jana Barańskich ( rocz. śmierci mamy) 

           2) + Tadeusza Lewandowskiego ( 35 rocz. śmierci) i Józefę Lewandowską ( z ok. imienin) 

12:00   + Janinę Miller
18:00  + r-ców Stefanię i Mariana Chęcińskich