XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

19 września 2021

1. Słowo BISKUPA PŁOCKIEGO

Siostry i Bracia! W  trzecią niedzielę września, 19 września 2021 r., Kościół w  Polsce obchodzi Dzień Środków Społecznego Przekazu. Towarzyszy mu w  tym roku hasło papieskiego przesłania: „«Chodź i  zobacz», aby komunikować się spotykając osoby tam, gdzie są, i takie, jakie są”. Media bowiem mają za  zadanie nie tylko wyczerpująco nas informować i  pouczać o  faktach, ale także zainteresować rzeczywistością –  taką, jaka ona jest, i  do  niej zbliżać. Ewangeliczne „Chodź i  zobacz”, które  Jezus  kieruje  do  swych  pierwszych  uczniów,  dla  nas  –  ludzi  żyjących  w  dobie  mediów,  wirtualnego  świata  i  pandemii  koronawirusa  –  to  mocny  impuls,  abyśmy  korzystając  z  nowoczesnych  środków przekazu, budowali więzi między sobą, doświadczyli realnej wspólnoty i  łączyli się wokół tego, co ważne i  dobre, także dla naszego życia duchowego. Szczególne zadanie i  misja ewangelizacyjna w  tym względzie stoi przed mediami katolickimi. Dlatego Was  gorąco  zachęcam:  sięgajcie  często  po  naszego  „Gościa  Niedzielnego”,  słuchajcie  naszego Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, odwiedzajcie stronę internetową Diecezji Płockiej, otwierajcie strony internetowe i  profile portali społecznościowych, które mówią o  życiu Diecezji Płockiej i  jej wspólnot,  abyśmy  więcej  wiedząc,  jeszcze  bardziej  zaangażowali  się  w  życie  wspólnoty  Kościoła  i  parafii. Zechciejcie też wspomóc Waszym groszem, złożonym dziś do  puszek, naszą diecezjalną rozgłośnię, która jako najstarsze w  Polsce katolickie radio, od  ponad 30 lat informuje, łączy ludzi i  ewangelizuje. Niech ta misja ewangelizacyjna Kościoła Płockiego przez media nie ustanie, a  my poczujmy się wszyscy za nią odpowiedzialni.

†  Piotr  Libera Biskup Płocki

Tradycyjnie pod chórem jest wystawiona skarbona. Zachęcamy do wsparcia działania Radia naszej Diecezji.

2. Dziś w naszej parafii Odpust ku czci św. Stanisława Kostki. Bardzo dziękuję Ks. Szczepanowi Bugajowi – Dyrektorowi Caritas Diecezji Płockiej za głoszenie kazań odpustowych przez cały dzień.  

3. Dziś o godz. 12.00 odbędzie się Uroczysta Suma Odpustowa . W tej mszy będziemy też modlić się  w intencji Poległych w czasie II Wojny Światowej żołnierzy i ludność cywilną z naszej okolicy. Msza w rytuale wojskowym. Po mszy zapraszamy na Piknik Patriotyczny na boisku szkolnym. W programie: Przegląd Orkiestr Dętych, rekonstrukcja potyczki wojennej przygotowana przez Pułtuską Grupę Rekonstrukcji Historycznej 13 Pułku Piechoty, Przegląd Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich „Sierpecki Smak”, podsumowanie akcji „Motoserce” przez Klub Motocyklowy Szlif Sierpc, strefa zabaw dla dzieci, wóz strażacki, pokaz motocykli oraz stoisko promocyjne Wojsk Obrony Terytorialnej. W wojskowej kuchni polowej będą przygotowywane smakołyki Wojskowe serwowane  przez naszą Radę Parafialną i przyjaciół naszej parafii. Będzie też okazja do wspólnego  pośpiewania  piosenki  żołnierskiej. W czasie pikniku będzie się można zaszczepić przeciw COVID-19 bez rejestracji oraz dokonać obowiązkowego spisu powszechnego. W czasie Pikniku będzie możliwość zarejestrowania się jako  Dawca Szpiku w namiocie Klubu Motocyklowego Szlif. Będąc zarejestrowanym dawcą w bazie można pomóc innemu człowiekowi w białaczce. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu tej  uroczystości panu Burmistrzowi Miasta Sierpca Jarosławowi Perzyńskiemu, Radzie parafialnej, wszystkim ofiarodawcom i sponsorom i tym, którzy pomogli to wszystko przygotować. Grupie Rekonstrukcji Historycznej z Pułtuska ze swym Dowódcą Starszym Chorążym Sztabowym Leszkiem Topólskim .