Poniedziałek – 23 października   2023 r. 

7:00   + Janusza Mazurowskiego ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich ( int. od ucz. pog. ost)

2) + Urszulę Borowską – int. r-ny Kucharskich

          Wtorek  24 października 2023 r.  

7:00 + Grzegorza Kościelskiego   ( int. od ucz. pog. )

18:00 1) + Tadeusza Peszyńskiego ( z ok imienin ) i r-nę Peszyńskich

      2) + Jerzego Wielechowskiego ( 8 rocz. śmierci)

Środa – 25 października 2023 r.          

7.00 + żonę Barbarę Król, r-ców Bronisławę i Józefa Król ( rocz. śmierci Bronisławy)

18.00 1) + r-ców Barbarę i Tadeusza Mazurowskich ( 16 rocz. śmierci mamy) 

         2) + Romana Grabowskiego ( 3 rocz. śmierci)

Czwartek – 26 października  2023 r.      

7:00   + Tadeusza Peszyńskiego i r-nę Peszyńskich

18.00 1) + Zofię i Franciszka Rochowicz

         2) + Joannę, Karolinę, Macieja Krajewskich oraz Jerzego Skrzyńskiego

Piątek– 27 października 2023 r.                          

7.00 Agnieszkę Wasilewską ( z ok. urodzin)  i r-ców Żywiałowskich

18.00 1) + Mariannę i Jędrzeja Pesta, Weronikę Szatkowską i Henryka Kapelę

        2) + Stanisława Kopczyńskiego ( 27 rocz. śmierci), Marię Danutę Kopczyńską, Marię i Juliana Jeżewskich

Sobota – 28   października 2023 r.    

7.00 1)+ -ców Zofię i Lucjana Kaliszewskich, babcię Józefę Wesołowską, siostrę Zofię i brata Andrzeja

          2) + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + r-ców Danielę i Jana Długokęckich ( 3 rocz. śmierci Jana)

         2) + r-ców Teresę i Stefana Matyjasik i brata Włodzimierza

Niedziela  29 października  2023 r.  

7.00 + Sabinę i Kazimierza Sobolewskich, Grzegorza Sobolewskiego ( z ok. imienin Sabiny)

9:00 1)+ syna Sebastiana Bereszczyńskiego ( 10 rocz. śmierci) oraz r-cówStanisława i Władysławę Sikorskich

       2) + Teresę Krupińską ( rocz. śmierci)

10:30 1)Martę Żurawską ( 18 rocz. śmierci) i Jadwigę Żurawską 

          2) + Krystynę i Zygmunta Kopycińskich ( rocz. śmierci Krystyny)

12:00   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marcina i Taidy Bombalickich

18:00  + r-ców Henryka i Teresę Boguszewskich ( 41 rocz. śmierci taty)