16 – 23 stycznia 2022

Niedziela – 16 stycznia 2022 – II Niedziela Zwykła

7:00

+ Rodziców Annę i Władysława Pytlarczyk (r. śm.)

9:00

1) + Sławka Malanowskiego – int. od Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i Pracowników Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

2) + Rodziców Janinę i Hieronima Gołębiewskich oraz Teściów Woźnickich

10:30

1) + Jadwigę i Henryka Miśkiewicz

2) + Urszulę Krześniak, Lucynę i Wacława Majcher (z ok. dnia babci i dziadka) – int. od wnuków

12:00

+ Halinę i Jana Laskowskich – int. od wnuków

18:00

Za członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i za zmarłych z ich rodzin

Poniedziałek – 17 stycznia 2022

7:00

1) + Kazimierza Goździkowskiego (int. od ucz. pog.)

2) + Jadwigę Kisiel

18:00 

+ Sabinę Marcinkowską – int. od sąsiadów z klatki II i I przy ul. Piłsudskiego 1

Wtorek – 18 stycznia 2022

7:00 

1) + Jana Kwiatkowskiego (int. od ucz. pog.)

2) + Sławka Malanowskiego (int. od ucz. pog.)

18:00

+ Danutę Jeżewską (z ok. urodzin)

Środa – 19 stycznia 2022 

7:00
1) + Jadwigę Kozłowską (int. od ucz. pog.)

2) + Waleriana i Barbarę Łyzińskich oraz ich Rodziców

18:00

O Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Roberta (z ok. 50 rocznicy urodzin)

Czwartek – 20 stycznia 2022

7:00

1) + Rodziców Marię i Stanisława Ostrowskich, brata Sławomira Ostrowskiego oraz wuja Kazimierza Ostrowskiego 

2) + Katarzynę Natalię Krzemińską (2 r. śm.)

18:00

+ Męża Tadeusza Chmielewskiego, brata Henryka oraz Rodziców Ojczenasz

Piątek – 21 stycznia 2022

7:00

1) + Stanisława Chojnackiego (int. od ucz. pog.)

2) + Andrzeja Sobocińskiego (int. od ucz. pog.)

18:00

+ Męża Kazimierza Suchodolskiego (22 r. śm.)

Sobota – 22 stycznia 2022

7:00

1) + Dariusza Nowalskiego (int. od ucz. pog.)

2) + Rodziców Leokadię i Władysława Kamińskich oraz Rodzeństwo (62 r. śm. Ojca)

18:00

+ Dawida Kopycińskiego (w 35 rocznicę urodzin) – int. od Rodziców

Niedziela – 23 stycznia 2022 – III Niedziela Zwykła

7:00

+ Rodziców Zofię i Stanisława Ochocińskich

9:00 

1) + Stanisława Cybulskiego (1 r. śm.)

2) + Rodziców Teresę i Kazimierza Nowickich (29 r. śm. Taty) oraz Ludwika i Wiesława Nowickich

10:30 

1) + Dziadków Wandę i Romana Ochockich (5 r. śm. babci) oraz Rodziców Danielę i Ryszarda Różańskich 

2) + Marię i Tadeusza Ślepowrońskich (r. śm.)

12:00 

Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele

18:00 

+Romana Trawińskiego (12 r. śm.)

Intencje mszalne znajdują się również w gablocie na zewnątrz naszego kościoła.
Jeżeli zauważysz pomyłkę prosimy o kontakt.