Poniedziałek – 3października   2023 r. 

7:00   + Zenobię i Piotra Piotrowskich ( z ok. imienin Zenobii) i męża Jana Piotrowskiego

18:00 1) + Genowefę, Józefa ( 43 rocz. śmierci) oraz ich synów Ryszarda i Józefa Kordulasińskich

2) + męża Jerzego Skrzyńskiego ( 2 rocz. śmierci)

3) Za Członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz o pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej Ojczyzny

          Wtorek  31 października 2023 r.  

7:00 + Danutę ( 8 rocz. śmierci) i Tadeusza oraz Włodzimierza Mirosławskich

 18:00 1) + Halinę Peda ( 9 rocz. śmierci)  

      2) + męża Dariusza Pawłowskiego ( 4 rocz. śmierci)

Środa – 1 listopada 2023 r.   UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH          

7.00 + r-ców Krystynę i Antoniego Spłocharskich, Irenę, Jana i brata Krzysztofa Giżyńskich i ks. Romualda Jaworskiego

2) + Urszulę i Zdzisława Roznoch ( 5 rocz. śmierci Urszuli), Jadwigę i Jozefa Góra

9.00 1) + Ryszarda Bramczewskiego ( rocz. śmierci) oraz r-ców Czarneckich i teściów Bramczewskich

2) + Krystynę Witkowską (  rocz. śmierci) i jej r-ców Elżbietę i Stanisława Czerniak

18.00 + Danutę Jeżewską i Tadeusza Lubas 

Czwartek – 2 listopada  2023 r.     ŚWIĘTO ZMARŁYCH      

7:00   + Grzegorza i Marię Ziółkiewicz ( int. od ucz. pog)

9.00 1) + za dusze w czyśćcu cierpiące

2) + Jadwigę i Sławomira Walory ( 17 rocz. śmierci Jadwigi) i zmarłych z r-ny Walory

18.00 1) + Michalinę Kruszyńską, r-ców Janinę i Wojciecha Nowalskich, braci Dariusza i Andrzeja Nowalskich

         2) o światło Ducha Świętego dla Krystyny

Piątek– 3 listopada 2023 r.   I piątek miesiąca                          

7.00 + Macieja Malinowskiego ( 4 rocz. śmierci)

9.00 + Zofię, Antoniego i Edmunda Domańskich, Konstancję i Konstantego Domańskich, Ryszarda Żwirskiego

18.00 1) + Jana Wawrowskiego ( rocz. śmierci)  

        2) + Leokadię i Zygmunta Ruckich ( 43 rocz. śmierci Zygmunta)

Sobota – 4 listopada 2023 r.    

7.00 + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz ( int. od ucz. pog)

18:00 1) + męża Kazimierza Gałka ( 10 rocz. śmierci)

         2) + Janusza Mazurowskiego i Stefana Mazurowskiego ( rocz. śmierci)

Niedziela 5 listopada     2023 r. 

7.00 + Stanisławę i Zygmunta Szałkuckich ( rocz. śmierci Stanisławy)

9:00 1)+ Henryka Szymańskiego ( 3 rocz. śmierci)

        2) + Elżbietę i Kazimierza Świderskich ( 5 rocz. śmierci Elżbiety)

10:30  1) + r-ców Mariannę i Jana Gawlik ( rocz. śmierci taty)

          2) + Kazimierę Czachorowską ( 16 rocz. śmierci) , zmarłych z r-nySadkowskich i Czachorowskich

12:00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nowożeńców Klaudii i Patryka Gruszek

18:00  + Stanisława Borosa, Kazimierza i Janinę Brzemińskich, Wacława, Stefanię i Halinę Wiśniewskich