Niedziela – 3 września       2023 r.    

7.00 + r-ców Irenę i Czesława Podgórskich ( 20 rocz. śmierci mamy), dziadków Helenę i Antoniego Jastrzębskich

 

9:00 1)+ męża Ryszarda Brudnickiego ( 22 rocz. śmierci)

       2) męża Mirosława Turskiego ( 2 rocz. śmierci)

 

10:30 1) +Marka Kalinowskiego ( 1 rocz. śmierci) 

          2) + Stanisława Brociek ( 3 rocz. śmierci)

 

12:00   W intencji pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa Żołnierzy Wyklętych z rejonu Sierpeckiego-przewodniczy  ks. Biskup Szymon Stułkowski

18:00  + Reginę Bułhak i dusze w czyśćcu cierpiące  

 

Poniedziałek – 4 września   2023 r. 

7:00 + Roberta Trzonkowskiego ( int. od ucz. pog. )

        

18:00 1) + Urszulę Chabora ( 17 rocz. śmierci), syna Mariusza , r-ców i teściów

          2) + r-ców Jana i Zenobię Chojnowskich ( 25 rocz. śmierci Jana) oraz braci Tadeusza, Wiktora i Stanisława

Wtorek –5 września 2023 r.  

7:00 + Błażeja Szóstaka ( int. od ucz. pog. )

 

18:00 1) + r-ców Teresę i Henryka Boguszewkich ( 8 rocz. śmierci mamy)

         2) + Weronikę Szatkowską, Henryka Kapelę, Andrzeja i Mariannę Pesta

Środa – 6 września 2023 r.          

7.00 + Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )

 

18.00 1) + Jerzego Szramowskiego

         2) + Stanisławę, Stanisława, Tadeusza i Kazimierza Chmielewskich ( rocz. śmierci Kazimierza)

 

 

 

 

 

Czwartek – 7 września  2023 r.      

7:00   + Felicję Wielechowską ( 9 rocz. śmierci)

       

18.00 1) + męża Stanisława Więczkowskiego ( 3 rocz. śmierci)

2) + Reginę i Mieczysława Wosiak ( z ok. imienin Reginy)

 

Piątek– 8 września 2023 r. NARODZENIE NMP                          

7.00 + Jerzego Goździkowskiego – int. Zakładu Pogrzebowego Anika

 

18.00 1) + r-ców Marciniak, Ryszarda Rypkiewicza

         2) + Brata Stanisława Zgagowskiego, r-cówZgagowskich oraz dziadków Zgagowskich

Sobota – 9 września 2023 r.    

7.00 + Roberta Trzonkowskiego ( int. od ucz. pog. )

 

18:00 1) + Marię Bodzanowską ( z ok imienin) i pozostałą rodzinę

         2) + Marię Kasperską ( z ok. imienin babci)

Niedziela 10  sierpnia     2023 r. 

7.00 + Franciszka Jędrzejak – int. sąsiadów 

 

9:00 1)+ r-ców Irenę i Stanisława Żółtańskich ( 11 rocz. śmierci mamy) , brata Romana Żółtańskiego ( w rocz. urodzin)

        2) + Jacusia Pilarskiego ( z ok. urodzin)

 

10:30  1) + dziadków Adama i Janinę Duszyńskich, zmarłych z r-ny Duszyńskich

          2) + Jadwigę i Apoloniusza Kwiatkowskich i dziadków Kwiatkowskich

 

12:00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Macieja (z ok. 18-tych urodzin)

        2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny  (z ok. 50-tych urodzin)

 

18:00 + r-ców Michalinę i Jozefa Kołodziejskich, brata Stanisława oraz dziadków Stalińskich