Niedziela 27  sierpnia      2023 r. 

7.00 + Karolinę i Macieja Krajewskich oraz Jerzego Skrzyńskiego

9:00  1)+ Mariannę, Józefa i Władysława Zielińskich ( w rocz. śmierci Marianny)

         2) + Bogumiłę i Zbigniewa Korzeniewskich ( 5 rocz. śmierci Bogumiły i 4 rocz. śmierci Zbigniewa)

10:30  1) + Jacka Widlasa ( 3 rocz. śmierci) – int. siostrzenicy i pozostałej r-ny

           2) męża Michała Dąbrowskiego ( 1 rocz. śmierci), teściów Zofię i Czesława Dąbrowskich i zmarłych z r-ny

12:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marzanny i Roberta Kaczmarek (30 rocz. ślubu)

18:00  1)+ Janinę Marcinkowską ( 1 rocz. śmierci)

          2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wiktora ( z ok. 18-tych urodzin)

Poniedziałek – 28  sierpnia      2023 r. 

7:00   + Wojciecha Świderskiego   (  int. od ucz. pog.ost ) 

18:00 1) + Janusza Mazurowskiego ( int. od ucz. pog. )  

           2) + Eugeniusza Kowalkowskiego   ( int. od ucz. pog. )  

  Wtorek  –29 sierpnia        2023 r. 

7:00  + Roberta Trzonkowskiego ( int. od ucz. pog. )

18:00 1) + Henryka Cybulskiego ( int. od ucz. pog. )  

          2) + Marię Słomińską i Krzysztofa Słomińskiego

Środa – 30   sierpnia     2023 r.          

7.00 + męża Tadeusza Ochockiego, jego r-ców i rodzeństwo

18.00 1) + Michalinę i Wacława Kajkowskich ( rocz. śmierci ojca)  

          2) Za Członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz o pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej Ojczyzny

  Czwartek –  31  sierpnia         2023 r.       

7:00     1) + Stanisławę Pilichowską ( rocz. śmierci)

2) + Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich  

18.00 + r-ców Genowefę i Józefa Drążkiewiczów

Pierwszy piątek miesiąca–   1 września      2023 r.                              

7.00  1) + r-ców Bronisławę i Stanisława Tomaszewskich, siostrę Melanię i Franciszka Kurkowskich ( z ok. imienin mamy)

2) + Kamila Malanowskiego – int KŻR pw. św. Maksymiliana Kolbego 

9.00 + Janusza Mazurowskiego ( int. od ucz. pog. )

16.00 ślub

 18.00 + r-ców Genowefę i Józefa Drążkiewicz, męża Bogusława Nidzgorskiego, dziadków Kielmów i Markuszewskich

Sobota –  2 września    2023 r.     

7.00   + Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )

16.00 ślub

 18:00 1) + Sabinę i Edmunda Zbierzchowskich

          2) + męża Stanisława Ojczenasz ( 10 rocz. śmierci) , r-ców Czesławę i Franciszka i braci Iżykowskich

 Niedziela  – 3 września        2023 r.    

7.00 + r-ców Irenę i Czesława Podgórskich ( 20 rocz. śmierci mamy), dziadków Helenę i Antoniego Jastrzębskich

9:00 1)+ męża Ryszarda Brudnickiego ( 22 rocz. śmierci)

        2) męża Mirosława Turskiego ( 2 rocz. śmierci)

 10:30 1) +Marka Kalinowskiego ( 1 rocz. śmierci)

           2) + Stanisława Brociek ( 3 rocz. śmierci)

12:00   W intencji pomordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa Żołnierzy Wyklętych z rejonu Sierpeckiego-przewodniczy  ks. Biskup Szymon Stułkowski

18:00  + Reginę Bułhak i dusze w czyśćcu cierpiące