Niedziela 24   września      2023 r. 

7.00 O Boże  błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nowożeńców: Moniki i Michała Siennickich

9:00  1)+ r-ców Jadwigę i Adama Zielińskich i brata Jana

         2) + Jana i Przemysława Brejze, r-ców Brejzów i Zieleniewskich

10:30  1) + r-ców Halinę i Juliana Gurda, dziadków Gawłowskich i Gurdzińskich

           2) + męża Aureliusza Zalewskiego, teściów Zalewskich, Ignacego i Janinę Zalewskich

12:00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nowożeńców: Patrycji i Damiana Sadowskich

         2) + r-nę Leszczyńskich, Halinę Marciniak i  syna Roberta Balickiego ( 3 rocz. śmierci)

18:00  + Alinę Krzemińską i r-ców Krzemińskich

Poniedziałek – 25 września       2023 r. 

7:00  1) + Roberta Trzonkowskiego ( int. od ucz. pog.) 

         2) + Henryka Truszkowskiego (1  int. od ucz. pog.)  

18:00 1) Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )   

           2) + Adama Szychowskiego ( 1 rocz. śmierci)

  Wtorek  –26   września         2023 r. 

7:00   + Janusza Mazurowskiego ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + Marka i Jacka Czarnomskich   ( 13 rocz. śmierci Marka )

          2) + Karolinę i Macieja Krajewskich oraz Jerzego Skrzyńskiego 

Środa – 27   września      2023 r.          

7.00  1) + Henryka Pedę i dziadków Pedów

        2) + Alicję Szablewską  ( int. od ucz. pog.)

 18.00  + Romana Ossowskiego, Makarego Ossowskiego, Stanisławę Rutkowską, dziadków Ossowskich

  Czwartek –  28  września          2023 r.       

7:00    + Urszulę Borowską   (1  int. od ucz. pog. )

18.00 1) + Wacława Gapińskiego ( z ok. imienin), Stanisławę i Eugeniusza Gapińskich

          2) + męża Wacława Gruszewskiego oraz r-ców Witkowskich

Piątek–   29 września      2023 r.                              

7.00  1) + Michała Jaszczyka

         2) + Stanisława Pankowskiego (1 int. od ucz. pog.)

18.00 1) +  Wacława i Michalinę Kajkowskich ( z ok. imienin)

          2) + Czesława Szpakowskiego ( 19 rocz. śmierci)

Sobota –  30   września    2023 r.     

7.00    1) + Eugeniusza Kowalkowskiego   ( int. od ucz. pog.)

           2) + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) Za Członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz o pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej Ojczyzny

          2) O  Boże błogosławieństwo dla Dawida ( z ok. urodzin) 

Niedziela  – 1 października  2023 r.    

7.00 + mamę Urszulę Borowską  – int. córki Magdaleny

9:00 1)+ Jana Wiśniewskiego ( rocz. śmierci)

        2) + syna i brata Leszka Piotrowskiego, zmarłych z r-ny Piotrowskich i Kudziów

 10:30 + r-ców Janinę i Kazimierza Lazarowskich i zm. z r-ny Lazarowskich

12:00    O błogosławieństwo Boże , opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bogumiły i Stanisława Kurach ( z ok 50 rocz. ślubu)

18:00  + Wiesławę Małkowską ( z ok urodzin)