Niedziela  – 23  lipca      2023 r.  ŚWIĘCENIE POJAZDÓW  

7.00 + Hannę i Mieczysława Ziółkowskich ( z ok. imienin mamy)

9:00 + r-ców Elżbietę i Marka Gadzińskich

 10:30   + r-ców Ryszarda i Danielę Różańskich ( 6 rocz. śmierci taty) dziadków Romana i Wandę Ochockich

12:00   O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Eweliny i Roberta Świderskich

18:00  + Kazimierę i Stanisława Pawłowskich, Krystynę i Jana Nowakowskich, r-nę Sobieckich  

Poniedziałek –24  lipca      2023 r. 

7:00   + Jadwigę Paprocką ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + Adelę i Józefa Dutkiewicz ( 15 rocz. śmierci mamy) i zmarłych z r-ny

           2) + Roberta Trzonkowskiego – int. kierownictwa, kolegów i koleżanek z pracy

  Wtorek  – 25 lipca        2023 r. 

7:00  + Jana Broniszewskiego  ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + Annę Czacherską ( 24 rocz śmierci) i zmarłych z r-ny Walory i Czacherskich

          2) +Zdzisława i Wiesławę Gołębiewskich  ( int. od ucz. pog. )  

Środa – 26  lipca    2023 r.      

7.00 + Jana Kuncickiego   ( int. od ucz. pog. )  

18.00 1) + Annę Kopczyńską ( z ok. imienin)  

          2) + Różę Barbarę i Jana Raczyńskich ( int. od ucz. pog.ost )  

  Czwartek –  27  lipca         2023 r.       

7:00     + Jadwigę i Reginę Pietruszka

18.00 1)+ Barbarę i Stanisława Lewandowskich ( 3 rocz. śmierci Barbary) oraz Adama Gałązkę ( 1 rocz. śmierci)

         2) + Jadwigę Paprocką  ( int. od ucz. pog. )  

Piątek – 28 lipca       2023 r.        

7.00  1)+ Eugeniusza Kowalkowskiego  ( int. od ucz. pog. )  

         2) + Halinę Brożek ( 1 rocz. śmierci)

18:00 1)+ mamę Bronisławę Ligowską ( 9 rocz. śmierci) i tatę Romualda

          2) + Roberta Trzonkowskiego – int. Magdy z  mężem

 Sobota –  29 lipca        2023 r.   

7.00   + Alicję Szablewską (1  int. od ucz. pog. )   

18.00 1)+ męża Stefana Kosek ( 24 rocz. śmierci)

          2 ) Roberta Trzonkowskiego – int. dzieci

Niedziela  – 30   lipca     2023 r.  

7.00 + Karolinę i Macieja Krajewskich oraz Jerzego Skrzyńskiego

9:00  + r-ców Janinę i Hieronima Gołębiewskich, dziadków Grabskich i Gołębiewskich

10:30  + r-ców Miśkiewicz, teściów Czarnomskich i męża Stanisława Czarnomskiego

12:00   1) żonę Hannę Dobrzeniecką – z ok. imienin

           2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla księdza Kamila Kozakowskiego – z ok. imienin

18:00  1)+ Kazimierza i Janinę Brzemińskich, Wacława, Stefanię i Halinę Wiśniewskich, Stanisława Borosa

          2) Za Członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz o pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej Ojczyzny