Niedziela  21 stycznia         2024 r.

7.00 + Mieczysława Ziółkowskiego ( 2 rocz. śmierci)

9:00 1)+ r-ców Zofię i  Stanisława Ochocińskich ( 7 rocz. śmierci Zofii)

        2) +męża Kazimierza Suchodolskiego 

10:30  1) + Janusza Mazurowskiego – int. wnuków

          2) + dziadków Wandę i Romana Ochockich ( 7 rocz. śmierci babci), r-cówDanielę i Ryszarda Różańskich

12:00  O Boże błogosławieństwo dla Babć  i Dziadków z okazji ich Święta

18:00  1) + syna Roberta Bendig ( 1 rocz. śmierci)

          2) + r-ców Annę i Władysława oraz dziadków Balbinę i StanisławaPytlarczyk

19.00 Koncert Mazowieckiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej – „Słowiańskie Kolędowani na Mazowszu

Poniedziałek    22 stycznia   2024 r.

7.00 1) +  Urszulę Borowską  ( int. od ucz. pog. )

      2) + Stanisławę Sulecką ( int. od ucz. pog.ost ) 

18:00  + Danutę i Juliana Gabryszewskich ( 1 rocz. śmierci Danuty), Antoniego i Natalię Czermińskich

Wtorek  23 stycznia   2024 r.            

7:00   + r-ców Leokadię i Władysława Kamińskich oraz rodzeństwo

18.00 + Stanisława Cybulskiego ( 3 rocz. śmierci)

Środa – 24 stycznia 2024 r.

7.00 + Tomasza Kopycińskiego ( int. od ucz. pog)

18.00 + Włodzimierza Girzyńskiego ( int. od ucz. pog)

Czwartek – 25 stycznia  2024 r.

7:00   1) + Jadwigę Rychlik   ( int. od ucz. pog. )

         2) + Bożennę Sadowską ( int. od ucz. pog. )

18.00 + Grażynę i  Andrzeja Jankowskich ( 11 rocz. śmierci Grażyny) i zmarłych r-ców Krystynę i Władysława Oleksiuk  

Piątek– 26 stycznia 2024 r.       

7.00 1)+ Zofię i Mieczysława Gruchała ( 18 rocz. śmierci Zofii)

        2) + Bożenę Tober ( 3 rocz. śmierci )

18.00 + Marię Pietrzak ( int. od ucz. pog. ost)

Sobota – 27 stycznia 2024 r.      

7.00 + Barbarę Czermińską ( int. od ucz. pog. )  

18.00 1) + Jadwigę Rychlik ( int. od ucz. pog. )  

         2) + Urszulę Borowską ( int. od ucz. pog. )

Niedziela  28 stycznia         2024 r.

7.00 + Bogdana Wierzbickiego ( 3 rocz. śmierci )

9:00 1) O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny ( z ok. urodzin)

        2) + Janinę Marcinkowską ( z ok. urodzin)

10:30  1) + Mieczysława i Hannę Dobrzenieckich ( 2 rocz. śmierci ), Kazimierza Dobrzenieckiego ( 35 rocz. śmierci)

          2) + Arkadiusza Borek

12:00  1) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Magdy ( z ok urodzin) i jej rodziny

2) + r-ców Danutę i Eugeniusza Grabowskich

18:00  + Bogusława  Władysławę Joniak