Niedziela  19  maja     2024 r.     

7.00 + Jana Wiśniewskiego

9:00  1) + Annę i Leona Garło, Wandę Majcher

         2) + Helenę i Stanisława Strześniewskich, brata Leszka Strześniewskiego

10:30  + Henryka Kruszewskiego

12:00   + r-ców Monikę i Adama , siostrę Agnieszkę, dziadków Kuminkiewicz

18:00  + r-ców Danielę i Ryszarda Różańskich ( 8 rocz. śmierci mamy), dziadków Wandę i Romana Ochockich

Poniedziałek    20 maja       2024 r. .     

7.00 + Zofię Smardzewską (  int. od ucz. pog. )

18:00  1) r-ców Hannę i Andrzeja Domańskich ( 4 rocz. śmierci mamy) i zmarłych z rodziny

           2) + Danutę Jeżewską i Tadeusza Lubas

Wtorek  – 21 maja              2024 r.  .     

7:00 + żonę Barbarę Król i r-ców Bronisławę i Józefa Król ( rocz. śmierci Józefa)

18.00 1)+ brata Stanisława Zgagowskiego, Stanisławę Obrębską oraz Zofię Żółtowską

         2) + Halinę Kornatowską ( 2 rocz. śmierci)

                  Środa – 22  maja       2024 r.

7.00  + Agnieszkę Kurpias Peda (  int. od ucz. pog. )

    18.00  1) + r-ców Halinę i Witolda Kędzierskich oraz Juliannę, Piotra i Janusza Przyborowiczów ( 12 rocz.śmierci Janusza oraz z ok. imienin babci Julianny)

               2) + Jozefa Białek ( rocz. śmierci)

Czwartek – 23  maja              2024 r.

7.00 + Piotra Gożuk  (  int. od ucz. pog. )

  18.00 1)  + Księdza Jacka Darmofalskiego 

           2) + Janusza Mazurowskiego ( 1 rocz. śmierci)

Piątek–  24 maja           2024 r.

7.00 1)+ r-ców Bronisławę i Stanisława Tomaszewskich, siostrę Melanię, Leszka i Franciszka Kurkowskich  ( 20 rocz. śmierci Melanii)

16.00    SPOWIEDŹ PRZED GENERALNĄ KOMUNIĄ ŚWIETĄ 

18.00 1) + Iwonę Boguszewską  ( rocz. śmierci)

          2) + Elżbietę Tucholską i Teresę Białek ( z ok Dnia Matki)

Sobota –  25 maja          2024 r.     

7.00 1)+ Krystynę, Władysława i Andrzeja Maciejewskich, siostrę Barbarę ( 43 rocz. śmierci taty)

        2) + Barbarę Karwowską ( 1 int. od ucz. pog. )

11.00   GENERALNA KOMUNIA ŚWIĘTA 

18.00 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Blandyny i Teresy ( z ok. Dnia Matki)

         2) + Zdzisława Bieńkowskiego – int. sąsiadów z ul. Jaracza 

Niedziela  26 maja     2024 r.     

7.00  +  Sabinę i Kazimierza Sobolewskich oraz Grzegorza Sobolewskiego          ( rocz. śmierci Sabiny)

9:00  1) + męża Jacka Młynarza, rodziców Wandę i Czesława

         2) + r-ców Jana i Kazimierę Orna, teściów Juliusza i Jadwigę Tober, Andrzeja i Rafała Tober

10:30  1) + Bogusławę Nowakowską, Jadwigę Jarecką oraz zmarłych z rodziny    ( z ok. Dnia Matki)

           2)  + Ireneusza Guzowskiego  

12:00    1) O Błogosławieństwo Boże dla rodziców Marzeny i Krzysztofa Turalskich ( 35 rocz. ślubu)\

2) O błogosławieństwo Boże dla naszych Matek ,  rodzin i w obronie życia poczętego
18:00  + mamę Barbarę Jankowską i zmarłych z rodziny