Poniedziałek – 16 października   2023 r. 

7:00   1)+ Janusza Mazurowskiego ( int. od ucz. pog.)

         2) + syna Roberta Bendig

18:00 1) + dziadków Styrnałów, Brederów i Kraśników

2) O łaski i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin 

          Wtorek  17 października 2023 r.  

7:00 + Grzegorza Kościelskiego   ( int. od ucz. pog. )

18:00 1) + Eugeniusza ( 22 rocz. śmierci), Piotra ( 25 rocz. śmierci) i Alinę Rólkiewicz

      2) + Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog.ost )

Środa – 18 października 2023 r.          

7.00 + Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich ( int. od ucz. pog. )

17.15 Różaniec w intencji Służby Zdrowia z Diecezji Pockiej 

18.00 1) W intencji Służby Zdrowia- Bp Szymon Stułkowski 

         2) + syna Zdzisława Gałka ( 6 rocz. śmierci)

3) Dariusza Perek ( 20 rocz. śmierci), r-ców Jadwigę i Wacława Szumskich, teściów Perek oraz męża Ryszarda Perek

Czwartek – 19 października  2023 r.      

7:00   + Henryka Truszkowskiego ( int. od ucz. pog.)

18.00 1) +Jana Zalaka (  6 rocz .śmierci)

2) + Jana Taborek ( 3 rocz. śmierci)

Piątek– 20 października 2023 r.                          

7.00 Grzegorza Kościelskiego ( int. od ucz. pog.)

18.00 1) + Irenę i Ignaca Ziółkowskich 

        2) + Zbigniewa Domagalskiego ( 30 rocz. śmierci)

Sobota – 21   października 2023 r.    

7.00 + dziadków Cecylię i Zygmunta Kowalskich

18:00 1) Zenobię i Franciszka Siemiątkowskich, Reginę i Kazimierza Mielczarek oraz Halinę i Jana Piotrowskich

2) + r-ców Irenę i Tadeusza Rzeszotarskich oraz brat Grzegorza Rzeszotarskiego

Niedziela 22 października     2023 r. 

7.00 + męża Ryszarda Górczyńskiego, r-ców Ronowiczów z rodzeństwem oraz teściów

9:00 1)+ Jadwigę i Mieczysława Smorzewskich

        2) + Romualdę, Bolesława , Irenę Głuchowskich, Alberta Żal, Krystynę Siemińską

10:30  1) + męża Andrzeja i syna Piotra Domagalskich

          2) +r-ców Lucynę ( 2 rocz, śmierci) i Wacława ( 43 rocz. śmierci) Majcher

12:00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nowożeńców Anny i Bartosza Huchwajdów oraz dla Karoliny i Roberta Mariańskich

18:00  + Honoratę i Henryka Kucharskich ( rocz. śmierci Honoraty) oraz braci