Niedziela  14 stycznia         2024 r.

7.00 + r-ców Stępińskich ( rocz. śmierci mamy)

9:00 1)+ ks. Jana Degowskiego, r-ców Annę i Józefa Degowskich (30  rocz. śmierci ks. Jana)

        2) + Władysława i Alfredę Szramowskich oraz Pelagię i Mieczysława Babeckich

10:30  1) + Irenę i Ignaca Ziółkowskich ( 19 rocz. śmierci Ireny)

          2) + Dawida Kopycińskiego ( 37 rocz. urodzin)

12:00  + Eugeniusza Miller

18:00  + r-ców Janinę i Hieronima Gołębiewskich oraz teściów Woźnickich

Poniedziałek    15 stycznia   2024 r.

7.00 1) +  Franciszka Jędrzejak  ( int. od ucz. pog. )

2) + Bożennę Sadowską ( int. od ucz. pog. )

18:00  + Ewę i Wiesława Rokickich

Wtorek  16 stycznia   2024 r.            

7:00   1) + Tomasza Kopycińskiego   ( int. od ucz. pog)

        2) + Krzysztofa Sadowskiego (1 int. od ucz. pog. )

18.00 O łaski i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin 

Środa – 17 stycznia 2024 r.

7.00 + Włodzimierza Girzyńskiego ( int. od ucz. pog)

18.00 + Natalię Katarzynę Krzemińską ( 4 rocz. śmierci)

Czwartek – 18 stycznia  2024 r.

7:00   1) + Urszulę Borowską   ( int. od ucz. pog)

         2) + Henryka Joniaka (1 int. od ucz. pog. )

18.00 + Danutę  Jeżewską i Tadeusza Lubas   

Piątek– 19 stycznia 2024 r.       

7.00 1)+ Marię Pietrzak ( int. od ucz. pog. )

        2) + Danutę Haba ( int. od ucz. pog)

18.00 + r-ców Lucynę, Leokadię, Wincentego i Jana 

Sobota – 20 stycznia 2024 r.      

7.00 + Jadwigę Rychlik ( int. od ucz. pog)

18.00 1) + r-ców i brata Ojczenasz, męża Tadeusza Chmielewskiego 

         2) + Franciszka Jędrzejak ( int. od ucz. pog. ost)

Niedziela  21 stycznia         2024 r.

7.00 + Mieczysława Ziółkowskiego ( 2 rocz. śmierci)

9:00 1)+ r-ców Zofię i Stanisława Ochocińskich( 7 rocz. śmierci Zofii)

        2) +męża Kazimierza Suchodolskiego 

10:30  1) + Janusza Mazurowskiego – int. wnuków

          2) + dziadków Wandę i Romana Ochockich ( 7 rocz. śmierci babci), r-cówDanielę i Ryszarda Różańskich

12:00  O Boże błogosławieństwo dla Babć  i Dziadków z okazji ich Święta

18:00  1) + syna Roberta Bendig ( 1 rocz. śmierci)

          2) + r-ców Annę i Władysława oraz dziadków Balbinę i Stanisława

19.00 Koncert Mazowieckiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej – „Słowiańskie Kolędowani na Mazowszu