Poniedziałek – 14 sierpnia   2023 r. 

7:00 + Grzegorza Kościelskiego   (1 int. od ucz. pog. )

        

18:00 1) + r-ców Adama i Grażynę Wolskich ( rocz. śmierci taty)

          2) + Kazimierza i Sabinę Sobolewskich, Grzegorza Sobolewskiego          ( w rocz. śmierci Kazimierza)

18.30 Piesza Pielgrzymka do Klasztoru. Msza Święta i Apel Jasnogórski

Wtorek –15 sierpnia 2023 r. WNIEBOWZIĘCIE NMP 

7:00 + Edwarda Mrozowicz i jego rodziców

9.00 1) + r-ców Weronikę i Edwarda Mazur, synową Halinę Olejniczak, brata Edwarda Mazur, siostrę Teresę i Jana Sobieszek

        2) r-ców Katarzynę i Adama Zielińskich

10.30 1) + Jana i Anastazję Krzemińskich, Józefa Grzywaczewskiego

         2) O Boże błogosławieństwo dla Żanety i Radosława Chojnackich oraz dla ich córek ( 10 rocz. ślubu)

18:00 + Apolonię Żbikowską

 

 

 

Środa – 16 sierpnia 2023 r.     DZIEŃ EUCHARYSTYCZNY      

7.00 + Leokadię i Zygmunta Ruckich ( 3 rocz. śmierci Leokadii)

18.00 1) + Władysława Chmielewskiego ( 4 rocz. śmierci)

         2) O łaski i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin

Czwartek – 17 sierpnia  2023 r.      

7:00   + Ryszarda Szczepańskiego i Mariusza Dumowskiego

       

18.00 1)+ Ignaca i Irenę Ziółkowskich ( 21 rocz. śmierciIgnacego)

       2) + Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )

Piątek – 18 sierpnia 2023 r.                          

7.00 + Stanisławę Nowicką ( int. od ucz. pog. )

18.00 1)+ Stanisława i Barbarę Lewandowskich( 15 rocz. śmierci Stanisława) 

         2 ) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Marcina Skierskich ( 1 rocz. ślubu) oraz dla Tomasza i Patrycji Filant ( 7 rocz. ślubu) oraz dla ich dzieci

Sobota – 19 sierpnia 2023 r.  

7.00 + Henryka Cybulskiego – int. r-nyTomaszewskich

 

18:00 1)+ Stanisławę Rutkowską ( 14 rocz. śmierci), Romana i Makarego Ossowskich i dziadków Ossowskich 

         2) + Cecylię i Romana Wierzbickich, Bogdana Wierzbickiego , Dorotę Gąsiorowską

Niedziela – 20 sierpnia       2023 r.    

7.00 + tatę Jana Żołnowskiego ( 4 rocz. śmierci)

 

9:00 + r-ców Sulkowskich, męża Franciszka Rzepkowskiego, brata Grzegorza , Mirosława Górzyńskiego i Leszka Hudego

 

10:30 + dziadków Wandę o Romana Ochockich ( 34 rocz, śmierci dziadka) ,    r-ców Danielę i Ryszarda Różańskich 

 

12:00   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Gabrieli ( z ok. Pierwszej Komunii)

 

18:00 + męża Mirosława Marcinkowskiego ( 3 rocz. śmierci), teściów Marcinkowskich i r-cówStankiewiczów