Niedziela 10   sierpnia      2023 r. 

7.00 + Franciszka Jędrzejak – int. sąsiadów 

9:00  1)+ r-ców Irenę i Stanisława Żółtańskich ( 11 rocz. śmierci mamy) , brata Romana Żółtańskiego ( w rocz. urodzin)

         2) + Jacusia Pilarskiego ( z ok. urodzin)

10:30  1) + dziadków Adama i Janinę Duszyńskich, zmarłych z r-ny Duszyńskich

           2) + Jadwigę i Apoloniusza Kwiatkowskich i dziadków Kwiatkowskich

12:00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Macieja                 (z ok. 18-tych urodzin)

         2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Anny                       (z ok. 50-tych urodzin)

18:00  + r-ców Michalinę i Jozefa Kołodziejskich, brata Stanisława oraz dziadków Stalińskich

Poniedziałek – 11 września       2023 r. 

7:00  + Błażeja Szóstaka ( int. od ucz. pog. )   

18:00 1) + Tadeusza Czachorowskiego ( 23 rocz. śmierci) i zmarłych z r-ny Czachorowskich 

           2) )+  Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )

  Wtorek  –12  września         2023 r. 

7:00  + Jerzego Goździkowskiego (1  int. od ucz. pog. )

18:00 1) + Józefa Kordulasińskiego ( 1 rocz. śmierci)

          2) + Izabelę i Henryka Małachowskich

Środa – 13  września      2023 r.          

7.00 + Roberta Trzonkowskiego ( int. od ucz. pog. )

18.00  + r-ców Halinę i Witolda Kędzierskich ( 15 rocz. śmierci mamy)

19.30 Różaniec Fatimski

20.00 + Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich ( int. od ucz. pog. )

  Czwartek –  14  września          2023 r.       

7:00    + Roberta Starzyńskiego (1  int. od ucz. pog. )

18.00 1) + Stefana Wiśniewskiego  (  rocz. śmierci)

          2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marioli i Bogdana Kordulasińskich ( 33 rocz. ślubu)

Piątek–   15 września      2023 r.                              

7.00  + Stanisława Kwiatkowskiego ( int. od ucz. pog.ost )

18.00 1)Barbarę i Władysława Mikuckich ( 25 rocz. śmierci Barbary)

          2) + Jana Karwowskiego ( 15 rocz. śmierci), zmarłych z r-ny Ożdżyńskich

Sobota –  16  września    2023 r.     

7.00   1) + Ryszarda Hęsiak ( 48 rocz. śmierci)

           2) + Zygmunta i Melanię Laskowskich ( rocz. śmierci Melanii) oraz zmarłych z r-ny Laskowskich i Komorowskich

18:00 1) + r-ców Salomeę i Adama Trojanowskich ( 15 rocz. śmierci taty)

          2) O łaski i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin 

  Niedziela  – 17  września  2023 r.ODPUST ŚW . STANISŁAWA KOSTKI    

7.00 + Franciszka Jędrzejak – int. sąsiadów

9:00 1)+ Józefa Rychlik ( 24 rocz. śmierci), małżonków Kaczorowskich, r-nę Rychlików i Kurkiewiczów

        2) męża Piotra Gałka ( 4 rocz. śmierci)

 10:30 1) +r-ców Zofię i Jana Lewandowskich ( 6 rocz. śmierci mamy), Leokadię Dąbrowską 

           2) + Genowefę Gołębiewską  (  rocz. śmierci)

12:00   1) Dziękczynna za plony z Gorzewa

            2) O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla syna Wiesława Olejniczaka ( z ok. 65 -tych urodzin) oraz dla synowej Marzeny, Łukasza i Damiana  r-nami

           3) r-ców Ludwika i Helenę Przybyszewskich oraz syna Krzysztofa Przybyszewskiego ( 4 rocz. śmierci Krzysztofa)

18:00  + R-ców Natalię i Józefa Dębskich ( 27 rocz. śmierci mamy) – int. córki Bożeny