Niedziela  – 1 października  2023 r.    

7.00 + mamę Urszulę Borowską  – int. córki Magdaleny

9:00 1)+ Jana Wiśniewskiego ( rocz. śmierci)

        2) + syna i brata Leszka Piotrowskiego, zmarłych z r-ny Piotrowskich i Kudziów

 10:30 + r-ców Janinę i Kazimierza Lazarowskich i zm. z r-ny Lazarowskich

12:00    O błogosławieństwo Boże , opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Bogumiły i Stanisława Kurach ( z ok 50 rocz. ślubu)

18:00  + Wiesławę Małkowską ( z ok urodzin)  

Poniedziałek – 2 października        2023 r. 

7:00  1) + Janusza Mazurowskiego  ( int. od ucz. pog.) 

         2) + Jerzego Goździkowskiego (  int. od ucz. pog.)  

18:00  + Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )   

             Wtorek  – 3 października          2023 r. 

7:00   1) + Janusza Wiśniewskiego  (1 int. od ucz. pog.ost )

         2) + Alicję Szablewską ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + Roberta Trzonkowskiego ( int. od ucz. pog. )   

       2) + Barbarę Waćkowską  

Środa – 4 października       2023 r.          

7.00  1) + Edwarda Siennickiego (1 int. od ucz. pog.ost )

        2) + Henryka Cybulskiego  ( int. od ucz. pog.ost ) 

 18.00  + Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich ( int. od ucz. pog. )

  Czwartek –  5 października           2023 r.       

7:00    1) + Grzegorza Kościelskiego   ( int. od ucz. pog. )

           2) + Karolinę Szulecką ( int. od ucz. pog. )

18.00 + dziadków Olimpię i Antoniego Moszczyńskich, mamę Henrykę Nasiorowską – int. dzieci

Piątek–   6 października       2023 r.                              

7.00  + Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )   

9.00 + Roberta Starzyńskiego ( int. od ucz. pog.)

18.00 1)+ r-ców Jana i Kazimierę Orna, teściów Juliusza i Jadwigę Tober, Andrzeja i Rafała Tober

         2) + żonę Bożenę Walczak

Sobota –  7 października     2023 r.     

7.00    1) + Janusza Wiśniewskiego    ( int. od Domu Pogrzebowego Anika)

           2) + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + r-ców Zofię i Kazimierza Łyczkowskich i brata z żoną

          2) + Jarosława Banacha – int p. Witkowskiej 

Niedziela 8 października       2023 r. 

7.00 + mamę Urszulę Borowską  – int. syna Łukasza z r-ną

9:00  1)+ Romanę i Sabinę Łebkowskie, Genowefę Gepard

         2) + Wojciecha i Wiesławę Krydzińskich

10:30  1) +Teresę i Karola  Wiśniewskich ( 3 rocz. śmierci)- int. najbliższej r-ny

           2) + r-ców Halinę i Józefa Nowakowskich ( 40 rocz. śmierci taty)

12:00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Członków Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Sierpcu i o wieczny pokój  dla Zmarłych ( z ok. 60 lecia Sekcji)

18:00  + Genowefę Kaczorowską, Helenę i Mieczysława Abrefczyńskich