1. Od jutra rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które odprawiać będziemy każdego dnia o godz. 17.30. Tegoroczny różaniec przeżywać będziemy pod hasłem „Módl się za nami grzesznymi. 160 rocznica objawień w Lourdes”. Dzieci będą otrzymywać każdego dnia obrazki przedstawiające wyjątkową historię objawień Matki Bożej w Lourdes. Te, które skompletują całość otrzymają specjalne nagrody. Również dla najbardziej wytrwałych przwidziane są nagrody.

2. W kancelarii parafialnej przyjmujemy intencje mszalne na rok 2019. Przyjmujemy także imiona i nazwiska zmarłych na nową listę całorocznych modlitw zwanych „wypominkami”. Wypominki to wymowny wyraz naszej chrześcijańskiej pamięci modlitewnej o naszych bliskich zmarłych, a zarazem duchowa pomoc w osiągnięciu przez nich zbawienia wiecznego. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca za zmarłych polecanych w naszych parafialnych wypominkach jest odprawiana Msza święta.
3.W sobotę 6 października organizujemy wyjazd do Smardzewa na Diecezjalną Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca. Szczegóły i zapisy u ks. Mateusza. Zapraszamy szczególnie członków Kół Żywego Różańca działających przy naszej Parafii.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Serdecznie zapraszamy.
5.Stowarzyszenie Patriotyczno-Historyczne Ziemi Sierpeckiej "Pamięć i Prawda" bardzo serdecznie zaprasza w najbliższy wtorek 2 października na uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystość rozpocznie się w naszym kościele o godz. 12.00 Mszą świętą za Ojczyznę. Następnie przejdziemy ulicą Piastowską przed Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, gdzie nastąpi ceremonia odsłonięcia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, złożenie kwiatów i śpiew pieśni patriotycznych. Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziełu w tej wymownej uroczystości w roku 100 rocznicy odzyskania naszej Niepodległości.

6. W najbliższą niedzielę 7 październiak po każdej Mszy świętej przy kościele odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na dofinansowanie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy za wsparcie tej szalchetenj inicjatywy.

7. Serdecznie zapraszamy młodzież miasta Sierpca i całego dekanatu sierpeckiego na spotkanie w sobotę 20 października br. o godz. 19.00. Spotkania dla młodzieży odbywać się będą w każdą trzecią sobotę miesiąca.
8. W zakrystii jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”. Jest także październikowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”, „Rycerza Niepokalanej” i „Kalendarz Rolników na rok 2019”.