Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

w związku z nawałnicami, jakie nawiedziły Polskę

W nawiązaniu do wiadomości jakie napływają z miejscowości zniszczonych przez nawałnice dnia 11 sierpnia br., składam moje kondolencje wszystkim, którzy przeżywają dotkliwą stratę swoich bliskich. Słowa mojej solidarności i zapewnienia o modlitwie kieruję również do tych poszkodowanych, którzy ucierpieli i ponieśli dotkliwe szkody materialne.
Zwracam się z apelem do wszystkich Polaków, prosząc o wsparcie dla dotkniętych skutkami nawałnic. Proszę tak o modlitwę, jak i pomoc materialną, której można udzielić w ramach akcji organizowanej przez Caritas Polska.
Aby pomóc należy wysłać SMS z hasłem WICHURA pod numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub dokonać wpłaty na konto Caritas 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 - z dopiskiem WICHURA.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i z serca błogosławię.

                                                                                     † Stanisław Gądecki
                                                                   Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Zaproszenie Biskupa Płockiego na dożynki diecezjalne i województwa mazowieckiego

Umiłowani Rolnicy, Siostry i Bracia! Od Święta Matki Boskiej Zielnej gospodarze i gospodynie niosą do świątyń żniwne wieńce i kwiaty, warzywa i owoce, chleby i zioła. Czynią to zawsze w postawie dziękczynienia Stwórcy za to, że pobłogosławił ich pracy i ziemia wydała plon.
Dożynki to najpiękniejszy obrzęd związany z rolniczą pracą. Są ukoronowaniem żniwnego trudu wielu ludzi, a zwłaszcza rolników. W bieżącym roku dziękczynienie za zbiory wpisuje się w 100 rocznicę objawień fatimskich i w Rok św. Brata Alberta. Ten nasz święty Rodak, zostawił nam piękne przesłanie: „Powinno się być dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”. Jakże te słowa są dzisiaj aktualne.
Gorąco zapraszam Was - Kochani - na Dożynki Diecezji Płockiej, które odbędą się w Sierakowie k. Przasnysza, w niedzielę 27 sierpnia br. Połączone one będą z dożynkami Województwa Mazowieckiego i Ziemi Przasnyskiej. Przybądźcie na godz. 11.00 na płytę lotniska. Uroczystość rozpocznie się poświęceniem wieńców żniwnych i Mszą Świętą dziękczynną.
Wiem, że tegorocznym żniwom towarzyszyła niepogoda, a niekiedy nawet różne nawałnice. Serca wielu rolników przepełnia lęk o utrzymanie gospodarstw i opłacalność pracy, o to gdzie sprzedacie swoje produkty. Tym bardziej nie możemy ustawać w modlitwie i szukać oparcia w Bogu. Liczę, jak zawsze, na obecność Czcigodnych Księży oraz Rolników z wieńcami dożynkowymi. Zapraszam także ludzi miast i wszystkich pracujących na rzecz rolnictwa. Polecam Was opiece Maryi Pani Równin Mazowsza i Królowej Ziemi Dobrzyńskiej.
Z wyrazami pasterskiej miłości w Chrystusie Panu
                                                                               † Piotr Libera Biskup Płocki
                                                                      ***

1. W niedzielę 10 września obchodzić będziemy święto patronalne naszej parafii. W ramach uroczystości zostaną odprawione Msze święte ku czci św. Maksymiliana - Naszego Patrona oraz odbędzie się VI Festyn Maksymiliański połączony z Loterią Fantową. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do uczestnictwa we wspólnym świętowaniu. Podczas festynu odbędą się różnego rodzaju występy i konkursy. Główne nagrody w loterii to: skuter, dwa rowery i smartband. Już w najbliższą niedzielę 27 sierpnia po każdej Mszy świętej rozpoczynamy sprzedaż losów loteryjnych. Potrwa ona do 10 września włącznie. W loterii może wziąć udział każdy, również osoba niepełnoletnia. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup losu za kwotę 5 zł za sztukę. Każdy ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów. Loteria ma za zadanie uatrakcyjnić i ożywić nasze parafialne święto. Zachęcamy więc wszystkich - Parafian i Gości - do wzięcia udziału w niej. Mamy nadzieję, że liczne uczestnictwo w loterii przyniesie nam określony dochód, który przeznaczymy na dofinansowanie zakupu nowych paramentów liturgicznych dla naszego kościoła.
2. Dziękujemy serdecznie za dotychczas złożone ofiary na festyn. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o dołączenie do grona dobroczyńców naszego parafialnego święta. Z góry wszystkim serdecznie dziękujemy.
3. W dniach od 1 do 9 września odprawiać będziemy w naszym kościele nowennę ku czci św. Maksymiliana Kolbego. Przez dziewieć dni, każdego dnia po Mszy świętej wieczornej, będziemy polecać Bogu za przyczyną św. Maksymiliana szczególne prośby w intencjach osobistych i naszych rodzin. Serdecznie zapraszamy.
4. W przyszłą niedzielę 27 sierpnia o godz. 18.00 odbędzie się zebranie Rady Parafialnej poświęcone organizacji festynu. Wszystkich jej członków i organizatorów festynu serdecznie zapraszamy.
5. W sobotę 2 września organizujemy rodzinny spływ kajakowy dla ministrantów, scholi, młodzieży z naszych grup parafialnych i ich rodziców. Więcej szczegółów i zapisy w kancelarii parafialnej i u ks. Łukasza.
6. Przypominamy, że do niedzieli 10 września włącznie niedzielna Msza święta wieczorna jest odprawiana w naszym kościele o godz. 20.00, zamiast o godz. 18.00.
7. W zakrystii jest do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”.