Poniedziałek – 22 stycznia
godz. 7.00
1). + Krystynę Peszyńską (od uczestników pogrzebu)
2). + Danutę Wojtczak (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
+ męża Tadeusza Skibińskiego, syna Krzysztofa oraz rodziców Jana i Zofię Rutkowskich
Wtorek – 23 stycznia
godz. 7.00
1). + Alinę Teresę Stanisławską (od uczestników pogrzebu)
2). + Jadwigę Rzeszotarską-Vogt (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
+ Romana Trawińskiego (w 8 r. śm.)
Środa – 24 stycznia
godz. 7.00
1). + Alicję Przybyszewską (od uczestników pogrzebu)
2). + Macieja Kaczorowskiego (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00 + rodziców Leokadię i Władysława Kamińskich oraz rodzeństwo (58 r. śm. ojca)
Czwartek – 25 stycznia
godz. 7.00
1). + Jacka Szczepańskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Ryszarda Szpejna (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanego Serca Maryi dla dzieci i wnuków
Piątek – 26 stycznia
godz. 7.00
1). + Marka Piszczelskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Stanisława Krawczyka (od uczestników pogrzebu)
3). + Romualdę Rzeszotarską (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
+ Jana i Czesławę Klimek (19 r. śm. Czesławy)
Sobota – 27 stycznia
godz. 7.00
+ Barbarę Iller (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Helenę Pusz (od uczestników pogrzebu)
2). + Józefa Stawiskiego (od uczestników pogrzebu)
3). + rodziców Sabinę i Eugeniusza Wyszczelskich, brata Stefana i chrześniaka Waldemara
Niedziela – 28 stycznia
godz. 7.00
1). Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele
2). + Helenę i Czesława Barcikowskich, dziadków Wierzbickich i dziadków Barcikowskich (w r. śm. matki)
godz. 9.00
1). + Helenę Klimarczyk (15 r. śm.) i zmarłych z rodziny Klimarczyk
2). + Zdzisława Gałkę (od uczestników pogrzebu)
godz. 11.30
1). Dziękczynna Panu Bogu za otrzymane łaski z pokorną prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla córki Małgorzaty - w rocznicę urodzin
2). + Jana Kotelba (w 2 r. śm.)
godz. 13.00
1). O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jadwigi Klimek – z okazji 80 rocznicy urodzin (intencja od dzieci)
2). + Józefa Szuleckiego (2 r. śm.), męża Stanisława, Zuzannę Siemiątkowską, rodziców Matjanowskich i Szuleckich oraz Gabrielę
godz. 18.00
1). + Jana Wiśniewskiego, dziadków Wiśniewskich i wuja Stanisława (4 r. śm. Jana)
2). + Karola i Michała Szymańskich