Niedziela – 25 marca – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
godz. 7.00
1). Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele
2). + rodziców Weronikę i Edwarda Mazur (20 r. śm. taty)
godz. 9.00
1). + rodziców Jadwigę i Stanisława Borowskich (40 r. śm. mamy i 65 r. śm. taty), dziadków Borowskich i Karczewskich
2). + rodziców Kępińskich (2 r. śm. mamy), męża Henryka Klana, brata Zygmunta, dziadków Foreńskich i dziadków Klana
godz. 11.30
O Boże błogosławieństwo dla Wiesławy i Jerzego – z okazji 40 rocznicy ślubu
godz. 13.00
1). + Jacka Szczepańskiego (w 1 r. śm.)
2). + Jadwigę i Józefa Wojciechowskich (45 r. śm. taty)
godz. 18.00
1). + Krzysztofa Opalskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Stanisława Peda (10 r. śm.) i dziadków Kujawów i Peda
Poniedziałek Wielkiego Tygodnia – 26 marca
godz. 7.00
+ Alicję Krystynę Przybyszewską
godz. 18.00
1). + Jacka Szczepańskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Ryszarda Pesta (od uczestników pogrzebu)
3). + rodziców Barbarę i Szczepana Wadowskich (9 r. śm. Barbary)
4). + Stefana Kęsickiego (10 r. śm.) – intencja od rzemieślników z CECHU Rzemiosł Różnych
Wtorek Wielkiego Tygdnia – 27 marca
godz. 7.00
1). + Macieja Kaczorowskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Józefa Przybułek (w 1 r. śm. – intencja od rodziny)
godz. 18.00
1). + Jerzego Graczyka (od uczestników pogrzebu)
2). + Adama i Kazimierę Kamińskich (11 r. śm. Adama)
3). + rodziców Barbarę i Kazimierza Rzeszotarskich (7 r. śm. mamy)
4). + rodziców Łyzińskich i ich dziadków
Środa Wielkiego Tygodnia – 28 marca
godz. 7.00
1). Za członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej ojczyzny
2). + Alinę Teresę Stanisławską (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Jaca Szczepańskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Jadwigę i Piotra Szablewskich (7 r. śm. Jadwigi) i Urszulę Szablewską
3). + męża Jerzego Graczyka
4). + wnuczka Piotra Zmarzłego, syna Marka Zmarrzłego i rodziców Leokadię i Józefa Zmarzłych
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek – 29 marca
godz. 18.00 - Msza Wieczerzy Pańskiej
Wielki Piątek – 30 marca
godz. 18.00 - Liturgia Męki i Śmierci Pańskiej
ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Wielka Sobota – 31 marca
godz. 20.00 - Wigilia Paschalna
Wielka Niedziela - 01 kwietnia - Zmartwychwstanie Pańskie
godz. 6.00
Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele
godz. 9.00
1). + Jerzego Graczyka (od uczestników pogrzebu)
2). + rodziców Irenę i Jana oraz brata Krzysztofa Giżyńskich (27 r. śm. Jana)
3). + Ryszarda Karolewskiego (od uczestników pogrzebu)
godz. 10.15 - Msza chrzcielna
godz. 11.30
1). + Mariusza Kowalskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + rodziców Teresę i Jerzego Brzezińskich (5 r. śm. taty)
godz. 13.00
1). + Jadwigę i Jana Żebrowskich (w 1 r. śm. Jadwigi i 18 r. śm. Jana)
2). + Ryszarda Trzcińskiego (z okazji imienin), Rafała Trzcińskiego, Leokadię i Tadeusza Białek (9 r. śm. Tadeusza)
godz. 18.00
1). + Teresę i Józefa Szumańskich (msza gregoriańska – 1)
2). + Donatę i Bogusława Jaworskich
Poniedziałek – 02 kwietnia - Poniedziałek w oktawie Wielkanocy
godz. 7.00
Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele
godz. 9.00
1). + Jadwigę Żebrowską (w 1 r. śm.) - intencja od córki Teresy i zięcia Wojciecha
2). + męża Stanisława Taborek (8 r. śm.), rodziców Augustynowicz i brata Ryszarda
godz. 11.30
1). + rodziców Stanisława i Krystynę Sadowskich (w 2 r. śm. Krystyny)
2). + Jana Piórkowskiego (5 r. śm.) i mamę Jadwigę Kiełbasińską
godz. 13.00
1). + rodziców Antoninę i Mariana Malanowskich oraz dziadków Wierzbickich
2). + Barbarę Strześniewską
godz. 18.00
1). + Teresę i Józefa Szumańskich (msza gregoriańska – 2)
2). + męża Ryszarda (z okazji imienin) i rodziców