Poniedziałek – 22 maja

godz. 7.00 + Wacławę i Wacława Pietrowskich (od uczestników pogrzebu)

godz. 18.00 1). + Halinę i Witolda Kędzierskich, Juliannę, Piotra i Janusza Przyborowiczów (5 r. śm. Janusza i z okazji imienin Julianny); 2). + Sabinę i Kazimierza Sobolewskich oraz Grzegorza Sobolewskiego (w 7 r. śm. Grzegorza i 28 r. śm. Sabiny); 3). + Zenobiusza Tybuszewskiego (od uczestników pogrzebu)

Wtorek – 23 maja

godz. 7.00 1)+ Barbarę Strześniewską (od uczestnikow pogrzebu); 2). + Zofię Ciemniecką (7 r. śm.), teściów Eugeniusza i Genowefę Rakowskich oraz Leokadię i Jana Ciemnieckich

godz. 18.00 1). Dziękczynna  za 88 lat życia Marianny Majerowskiej z prośbą o Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia; 2). + rodziców i brata Markiewicz i męża Mirosława Tułodzieckiego; 3). + Zofię i Kazimierza Bagińskich i Ignacego Szablewskiego

Środa – 24 maja

godz. 7.00 + rodziców Bronisławę i Stanisława Tomaszewskich oraz siostrę Melanię i Franciszka Kurkowskich (14 r. śm. Melanii)

godz. 18.00 1). + Władysława Maciejewskiego (w 36 r. śm.), Krystynę Maciejewską (24 r. śm.) i Andrzeja Maciejewskiego (21 r. śm.); 2). + męża Stanisława Chmielewskiego (25 r. śm.); 3). + Marka Zmarzłego (25 r. śm.), Piotra Zmarzłego, Leokadię i Józefa Zmarzłych

Czwartek – 25 maja

godz. 7.00 + Grzegorza Marcinkowskiego (msza gregoriańska - 1)

godz. 18.00 1). + Helenę i Bolesława Radomskich; 2). + Danielę Trawińską (w 14 r. śm.); 3). + Apolonię Siennicką

Piątek – 26 maja

godz. 7.00 + Adelę Rutkowską (intecja z okazji Dnia Matki)

godz. 18.00 1). + Bogusławę Nowakowską, męża Przemysława i syna Marka (intencja z okazji Dnia Matki); 2). + rodziców Zofię i Antoniego Zasadowskich (z okazji Dnia Matki) i brata Stanisława; 3). + rodziców Józefę i Ireneusza Rożniak i rodziców Zofię i Józefa Ostrowskich (z okazji Dnia Matki); 4). + Grzegorza Marcinkowskiego (msza gregoriańska - 2)

Sobota – 27 maja

godz. 7.00 1).+ Grzegorza Marcinkowskiego (msza gregoriańska - 3); 2). + Zofię Nowalską (z okazji Dnia Matki oraz imienin)

godz. 18.00 1). + rodziców Stanisławę i Adama Piątkowskich, teściów Mariannę i Czesława Babeckich; 2). + mamę Danielę Różańską (z okazji Dnia Matki); 3). + Jana Piórkowskiego (4 r. śm.) i mamę Jadwigę Kiełbasińską

Niedziela – 28 maja

godz. 7.00 1). O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Elżbiety - z okazji 40 rocznicy urodzin; 2). + Janinę Jasińską i Leokadię Rakowską

godz. 9.00 + mamę Kazimierę Andrzejewską (4 r. śm.), tatę Czesława Andrzejewskiego, brata Zenona Andrzejewskiego i męża Wojciecha Krydzińskiego

godz. 11.00 O Boże błogosławieństwo dla składających odnowienie przyrzeczeń chrzu świętego i ich rodziców       

godz. 13.00 1). + rodziców Stanisławę i Mariana Błaszczyk oraz dziadków Zofię i Józefa Góreckich; 2). + Irenę i Józefa Kucińskich

godz. 18.00 1). + Joannę Gożuk, Władysławę Skrzyniecką, zmarłych z rodziny Skrzynieckich, Jana i Barbarę Gożuk i dusze w czyśćcu cierpiące; 2). + Grzegorza Marcinkowskiego (msza gregoriańska - 4)