Poniedziałek – 17 grudnia

godz. 7.00
+ Annę Halinę Błaszczak (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca im. św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin
2). + rodziców Sulkowskich i Rzepkowskich, brata Grzegorza i Mirosława Górzyńskiego (23 r. śm. mamy i 34 r. śm. taty)
3). + Stanisława Teodorczaka (w 20 r. śm.)
Wtorek – 18 grudnia
godz. 7.00
+ Stanisława Dołkowskiego (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Władysława Mikuckiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Stefana Łowina (od uzcestnikow pogrzebu)
3). + Henryka Ziemińskiego (od uczestników pogrzebu)
Środa – 19 grudnia
godz. 7.00
+ Czesława Chłopek (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Dariusza Pachnik (z okazji imienin) i Stanisława Pachnik
2). + Małgorzatę Gałka (od uczestników pogrzebu)
3). + Marka Orzechowskiego (od uczestników pogrzebu)
Czwartek – 20 grudnia
godz. 7.00
+ Reginę Kowalską (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Józefa Morozow (9 r. śm.), Barbarę, Janusza i Stanisława Morozow oraz Henryka Szymańskiego
2). + Patrycję Białkowską (4 r. śm.)
3). + Zofię Figurską (1 r. śm.)
Piątek – 21 grudnia
godz. 7.00
+ Stanisława Czarnomskiego (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Mariusza Kowalskiego (od uczestników pogrzebu)
2). + Jana i Janinę Krogulskich
3). + Henryka Ziemińskiego (od uczestników pogrzebu)
Sobota – 22 grudnia
godz. 7.00
+ Jerzego Jażdżyka (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00

1). + Romana, Janinę i Franciszka Balińskich
2). + Elżbietę Tucholską (od uczestników pogrzebu)
3). + Marzannę Senderek (od uczestników pogrzebu)
Niedziela – 23 grudnia – IV Niedziela Adwentu
godz. 7.00
+ Jana Parzęckiego i dziadków Parzęckich (19 r. śm. Jana)
godz. 9.00
1). + Mariannę Strzałkowską (od uczestników pogrzebu)
2). + Kazimierę Pawłowską (od uczestników pogrzebu)
godz. 11.30
+ Jakuba Szpakowskiego (od uczestników pogrzebu)
godz. 13.00
1). O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Joanny (z okazji urodzin)
2). + Danutę Kajkowską (1 r. śm.) i Zenona Kajkowskiego (z okazji imienin)
godz. 18.00
Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele