Poniedziałek – 15 lipca
godz. 7.00
+ rodziców Jana i Mariannę Meller (w 10 r. śm. mamy)
godz. 18.00
+ Henrykę i Józefa Stawiskich
Wtorek – 16 lipca
godz. 7.00
+ Alojzego Nowickiego (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca im. św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin
Środa – 17 lipca
godz. 7.00
+ rodziców Jana i Zenobię Chojnowskich, brata Tadeusza (w 15 r. śm.) i brata Wiktora
godz. 18.00
O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla Anastazji – z okazji 70 urodzin i opiekę Matki Bożej nad całą rodziną
Czwartek – 18 lipca
godz. 7.00
+ rodziców Halinę i Kazimierza Zalewskich (w 5 r. śm. mamy) oraz siostrę Grażynę Zalewską
godz. 18.00
+ Andrzeja Adamkiewicza
Piątek – 19 lipca
godz. 7.00
+ Halinę i Jerzego Styrnałów, dziadków Styrnałów i Kraśnikow (w r. śm. mamy)
godz. 18.00
+ rodziców Mariannę i Ignacego oraz braci Ryszarda i Jerzego Pesta (25 r. śm. ojca)
Sobota – 20 lipca
godz. 7.00
+ Czesławę i Aleksandra Melibruda (z ojazji imienin mamy)
godz. 17.00
Msza ślubna
godz. 18.00
+ Cecylię i Jana Skrzyńskich (w r. śm. mamy)
Niedziela – 21 lipca
godz. 7.00
+ Zygmunta i Stanisławę Szałkuckich (w 9 r. śm. Zygmunta)
godz. 9.00
Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele
godz. 10.15 (kaplica szpitalna)
+ Grzegorza Kozdębę (6 r. śm.)
godz. 11.30

+ rodziców Danielę i Ryszarda Różańskich (2 r. śm. taty)
godz. 13.00
1). O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Konrada Czachorowskich – z okazji 2 rocznicy ślubu
2). + Stanisławę i Lucjana Urbańskich (w 7 r. śm. mamy)
godz. 20.00
+ Elżbietę Gadzińską (9 r. śm.)