Poniedziałek – 13 listopada
godz. 7.00 + Małgorzatę Popis (msza gregoriańska –13)
godz. 18.00 1). + Kazimierza Zglińskiego (msza gregoriańska – 13); 2). + Krystynę Stawicką (od uczestników pogrzebu); 3). + Krystynę Bruździńską (od uczestników pogrzebu)
Wtorek – 14 listopada
godz. 7.00 + Małgorzatę Popis (msza gregoriańska –14)
godz. 18.00 1). + Kazimierza Zglińskiego (msza gregoriańska – 14); 2). + Jadwigę Smorzewską (od uczestników pogrzebu); 3). + Donatę Jaworską (od uczestników pogrzebu)
Środa – 15 listopada
godz. 7.00 1). + Małgorzatę Popis (msza gregoriańska –15); 2). + rodziców Teresę i Tadeusza Nawrockich i babcię Irenę Glegocińską
godz. 18.00 1). + Kazimierza Zglińskiego (msza gregoriańska – 15); 2). + Józefę Lewandowską (od uczestników pogrzebu); 3). + Janinę Krogulską (od uczestników pogrzebu)
Czwartek – 16 listopada
godz. 7.00 + Małgorzatę Popis (msza gregoriańska –16)
godz. 18.00 1). O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca im. św. Stanisława Kostki i za zmarłych z ich rodzin; 2). + Kazimierza Zglińskiego (msza gregoriańska – 16); 3). + Janinę Nowicką (od uczestników pogrzebu); 4). + Kazimierę, Stanisława i Zbigniewa Lewandowskich (w 25 r. śm. Zbigniewa)
Piątek – 17 listopada
godz. 7.00 + Małgorzatę Popis (msza gregoriańska – 17)
godz. 18.00 1). + Kazimierza Zglińskiego (msza gregoriańska – 17); 2). + Aleksandrę Chabowską (od uczestników pogrzebu); 3). + Helenę Pusz (od uczestników pogrzebu)
Sobota – 18 listopada
godz. 7.00 + Kazimierza Zglińskiego (msza gregoriańska – 18)
godz. 18.00 1).O Boże błogosławieństwo dla Teresy Chętkowskiej – z okazji 80 rocznicy urodzin; 2). + Leszka Chętkowskiego, rodziców Nowickich i teściów Chętkowskich; 3). + Małgorzatę Popis (msza gregoriańska – 18)
Niedziela – 19 listopada
godz. 7.00 + Małgorzatę Popis (msza gregoriańska – 19)
godz. 9.00 1). + Jana, Bogusława i Janusza Duda; 2). + Marię i Henryka Kumosińskich, brata Jarosława Kumosińskiego, dziadków Kumosińskich, dziadków Wiśniewskich, Jana Dąbkowskiego i teścia Jerzego Kociszewskiego
godz. 11.30 1). Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele; 2). + Wandę Mariannę Król (od uczestników pogrzebu)
godz. 13.00 1). + męża Aureliusza Zalewskiego (8 r. śm.), rodziców Olszewskich, teściów Zalewskich, Janinę i Ignacego Zalewskich; 2). + Jana Boros (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00 1).+ Kazimierza Pusz (w 2 r. śm.); 2). + Kazimierza Zglińskiego (msza gregoriańska – 19)