Poniedziałek – 14 października
godz. 7.00
1). O Boże błogosławieństwo i szczęśliwą operację dla Izabeli
2). + Ewę Sieczkowską (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Romualdę, Bolesława i Irenę Głuchowskich, Alberta Żal i Krystynę Siemińską
2). + Jadwigę i Józefa Wojciechowskich (z okazji imienin mamy)
3). + Halinę Nasiłowską (od uczestników pogrzebu)
Wtorek – 15 października
godz. 7.00
+ Irenę Teresę Rycharską (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). O Boże błogosławieństwo dla córki Anny Pińkowskiej – w 40 rocznicę urodzin oraz dla wnuczka Mateusza, o Boże błogosławieństwo dla Łukasza oraz zięcia Marcina
2). + Dariusza Perek (16 r. śm.), rodziców Szumskich, Jadwigę i Wacława, teściów Perek i męża Ryszarda Perek
3). + Jadwigę, Piotra i Urszulę Szablewskich (z okazji imienin Jadwigi i Urszuli)
4). + Jadwigę Bakuła (z okazji imienin)
Środa – 16 października
godz. 7.00
+ Teresę Czacherską (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Agnieszki i Mariusza Przybyłowskich – intencja od uczestników ślubu
2). O Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca im. św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin
3). + Danutę Mirosławską (4 r. śm.), Włodzimierza i Tadeusza Mirosławskich
4). + Janusza Obczyńskiego (od uczestników pogrzebu)
Czwartek – 17 października
godz. 7.00
+ Mariannę Czachorowską (od uczestników pogrzebu)
godz. 18.00
1). + Irenę i Henryka Kucharczyk (z okazji imienin Ireny)
2). + Ireneusza Osmólskiego (od uczestników pogrzebu)
3). + Janusza Chmielewskiego (2 r. śm.), rodziców Genowefę i Stanisława Kęsickich
Piątek – 18 października
godz. 7.00
O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla Magdaleny
godz. 18.00
1). + brata Zdzisława Wojdat (2 r. śm.)
2). + Zdzisława Gałkę (2 r. śm.)
3). + Zbigniewa Domagalskiego (26 r. śm.)
Sobota – 19 października
godz. 7.00
+ dzadków Cecylię i Zygmunta Kowalskich
godz.12.00
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zenobii i Bogdana Skomorskich - z okazji 50- lecia ślubu
godz. 13.00
W intencji harcerzy sierpeckiego Hufca
godz. 17.00
Msza ślubna
godz. 18.00
1). O Boże błogosławieństwo dla Kazimierza i Hanny Wawrockich – z okazji 40 rocznicy ślubu
2). + męża Jana Salaka
3). + Janinę Himicz
4). + Annę Jankiewicz
Niedziela – 20 października
godz. 7.00
+ rodziców Irenę i Tadeusza Rezszotarskich i brata Grzegorza Rzeszotarskiego
godz. 9.00
1). + Irenę i Ignacego Ziółkowskich
2). + Jana i Bogdana Kotelba
godz. 11.30
Za Parafian i Gości modlących się w naszym kościele
godz. 13.00
1). O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Piotra – z okazji 25 rocznicy ślubu
2). + Tadeusza Lubas (10 r. śm.)
godz. 18.00
1). O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesława oraz o życie wieczne dla osoby Bogu wiadomej
2). + Joannę Gożuk, Władysławę Skrzyniecką, Jana i Barbarę Gozuk, zmarłych z rodzin i dusze w czyśćcu cierpiące