Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu – proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

            Tę piękną modlitwę wielu z naszych parafian zna już od 2011 roku. To wtedy po raz pierwszy w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu rozpoczęła się dziewięciomiesięczna modlitewna krucjata w intencji życia - Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Istotą duchowej adopcji jest obrona życia istoty niewinnej, najmniejszej i najbardziej bezbronnej, dziecka, którego życie jest zagrożone. Osoba adoptująca wyprasza u Boga dar miłości rodzicielskiej i pozostawienie przy życiu poczętego dziecka oraz prawe i godne życie po jego urodzeniu.

            Dzieło Duchowej Adopcji w naszej parafii zwykle rozpoczynamy w Dzień Świętości Życia - w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - a kończymy po 9 miesiącach w Święto Bożej Rodziny. To nasz wkład w budowanie cywilizacji prawdy i miłości. To nasza odpowiedź na słowa Ojca Świętego Jana Pawła II: „Brońcie dalej życia! Jest to wasz wielki wkład w budowanie cywilizacji miłości. Niech szeregi obrońców życia wciąż rosną. Nie traćcie otuchy. To jest wielkie posłannictwo i misja, jakie Opatrzność wam powierzyła. Niech Bóg, od którego pochodzi wszelkie życie, błogosławi wam!” (Jan Paweł II – Kalisz, 4 czerwca 1979).

            Przestrzeganie Bożego prawa, poszanowanie godności i nienaruszalności życia ludzkiego w dzisiejszym świecie wymaga wysiłku. Wytrwałość daje tylko modlitwa. I to właśnie my – Obrońcy Życia – przez czas trwania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego pełną miłości modlitwą przemienimy szarą codzienność w Betlejem Boga. W grupie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest aktualnie w naszej parafii ok. 25 osób.