Parafialna Rada Ekonomiczna pomaga w zarządzie majątkiem parafialnym, a w szczególności: czuwa nad całością inwentarza kościelnego; służy proboszczowi pomocą przy wykonywaniu podjętych zadań, jak budowa nowych czy remont starych obiektów kościelnych, wyszukiwanie, zakup oraz przewóz potrzebnych materiałów budowlanych, sprawowanie nadzoru przy robotach, pomoc w zdobywaniu i pozyskiwaniu środków finansowych, pomoc w znalezieniu potrzebnych fachowców; służy radą w ocenie inicjatyw oraz projektów wnoszonych pod obrady, opiniując ich celowość i możliwości realizacyjne; informuje parafian, zwłaszcza w swoim środowisku, o potrzebach i zamierzeniach inwestycyjnych parafii, ustalonych na zebraniu Rady, a także informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian.

 Skład Parafialnej Rady Ekonomicznej w naszej parafii: 

1. Anna Czachorowska
2. Bożena Domińska
3. Małgorzata Gruk – sekretarz
4. Marzanna Jabłońska
5. Sławomir Wojciech Jaworowski
6. Anna Kajkowska
7. Joanna Kopycińska
8. Jarosław Kopyciński
9. Katarzyna Kordulasińska
10. Szymon Kowalkowski
11. Tomasz Kowalski
12. Monika Michalska
13. Beata Okraszewska
14. ks. Mateusz Stępka
15. Ireneusz Szczelaszczyk
16. ks. Łukasz Szymański
17. Danuta Waćkowska
18. Grzegorz Waćkowski
19. Alicja Wanke
20. Piotr Wanke
21. Barbara Wiśniewska
22. Anna Zielińska