Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Jej działalnośćwyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

Zebrania Rady zwołuje ksiądz proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Spotkania odbywają się średnio sześć razy w roku. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej jest każdorazowy ksiądz proboszcz.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla księdza proboszcza. Nie ujmuje ona nic z jego odpowiedzialności za Parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, ksiądz proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

            W naszej parafii Parafialna Rada Duszpasterska liczy 22 członków: 

Członkowie z urzędu:
1. ks. Mateusz Stępka
2. ks. Łukasz Szymański
3. Marzanna Jabłońska
4. Monika Michalska
5. Beata Okraszewska 

Członkowie z wyboru:
6. Anna Czachorowska
7. Bożena Domińska
8. Małgorzata Gruk - sekretarz
9. Sławomir Wojciech Jaworowski
10. Anna Kajkowska
11. Joanna Kopycińska
12. Jarosław Kopyciński
13. Katarzyna Kordulasińska
14. Szymon Kowalkowski
15. Tomasz Kowalski
16. Ireneusz Szczelaszczyk
17. Danuta Waćkowska
18. Grzegorz Waćkowski
19. Alicja Wanke
20. Piotr Wanke
21. Barbara Wiśniewska
22. Anna Zielińska