Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Jej działalnośćwyraża się w pracy nad pogłębianiem religijnej świadomości parafian i budzeniu postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, w trosce o wychowanie chrześcijańskie, kult i wymiar społeczny Ewangelii, a także w budzeniu i rozwijaniu inicjatyw apostolskich wśród parafian, wyrażaniu opinii w sprawach parafii oraz wysuwaniu propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii.

Zebrania Rady zwołuje ksiądz proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Spotkania odbywają się średnio sześć razy w roku. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Przewodniczącym Rady Duszpasterskiej jest każdorazowy ksiądz proboszcz.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla księdza proboszcza. Nie ujmuje ona nic z jego odpowiedzialności za Parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, ksiądz proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.

W naszej parafii Parafialna Rada Duszpasterska liczy 21 członków: 

Członkowie z urzędu:
1. ks. Mateusz Stępka
2. ks. Sebastian Zalewski
3. Monika Michalska
4. Beata Okraszewska

Członkowie z wyboru:
5. Anna Czachorowska
6. Bożena Domińska
7. Małgorzata Gruk - sekretarz
8. Sławomir Wojciech Jaworowski
9. Anna Kajkowska
10. Joanna Kopycińska
11. Jarosław Kopyciński
12. Katarzyna Kordulasińska
13. Szymon Kowalkowski
14. Tomasz Kowalski
15. Danuta Waćkowska
16. Grzegorz Waćkowski
17. Alicja Wanke
18. Piotr Wanke

19. Robert Wierzbicki

20. Barbara Wiśniewska
21. Anna Zielińska