1. Z okazji zbliżającego się we wtorek 26 maja święta Dnia Matki składamy wszystkim mamom tutaj obecnym i wszystkim mamom naszej parafii i naszego miasta najserdeczniejsze życzenia. Życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask. A tym wszystkim mamom, które odeszły już do wieczności, niech Dobry Bóg da radość nieba.
2. Decyzją Biskupa Płockiego Ks. Mateusz z dniem 26 sierpnia br. podejmie obowiązki wikariusza Parafii św. Ojca Pio w Płońsku. Pożegnamy Ks. Mateusza dopiero w niedzielę 23 sierpnia. Nowym wikariuszem naszej Parafii będzie od 26 sierpnia br. ks. Marek Michalski, obecnie wikariusz Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
3. Wobec znoszonych coraz bardziej restrykcji sanitarnych związanych z epidemią i możliwością uczestnictwa w zgromadzeniach religijnych coraz większej liczby osób zachęcamy wszystkich wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej, z sakramentu spowiedzi i Komunii świętej. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa Bożego, zachęcamy do uczestnictwa w Mszy świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu oczywiście należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Przypominamy, że w naszym kościele na chwilę obecną może przebywać jednocześnie nie więcej niż 76 osób
4. Zapraszamy ponownie do posługi ministranckiej przy ołtarzu naszych wspaniałych ministrantów. Przychodźcie zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie. Liczymy na waszą pomoc.
5. Zachecamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych odprawianych codziennie po Mszy świętej wieczornej o godz. 18.00.
6. Polecamy nowy numer „Gościa Niedzielnego” oraz „Rycerza Niepokalanej”.
7. KOMUNKAT DYREKTORA SZKÓŁ KATOLICKICH W PŁOCKU: Szanowni Państwo, od trzech lat w Płocku działają i cieszą się coraz większym zainteresowaniem nasze Szkoły Katolickie - szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące. Jesteśmy dumni, że w stolicy naszej diecezji możemy kształcić dzieci i młodzież na bardzo wysokim poziomie opierając się na wartościach chrześcijańskich, zwracając uwagę na formowanie właściwych postaw społecznych oraz poczucie bezpieczeństwa. Od nowego roku szkolnego nasze szkoły stają się szkołami publicznymi zachowując w pełni swój katolicki charakter i obrane priorytety. Bogate zaplecze kampusu stanowi internat i bursa młodzieżowa, co daje możliwość podjęcia nauki przez wszystkich zainteresowanych z terenu całej diecezji. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą naszych szkół dostępną na stronie internetowej stanislaum.pl. Ks. Artur Janicki - Dyrektor Szkół Katolickich w Płocku
8. Informacja Parafii Farnej: we wtorek 26 maja 2020 r. o godz. 16.00 na cmentarzu parafialnym w Sierpcu odbędzie się pochówek dzieci utraconych. Serdecznie zapraszamy.
9. Życzymy wszystkim miłej niedzieli, dużo zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa na nowy tydzień.