Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie… Iz 54,10
Drodzy Parafianie z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by Jezus Chrystus rodził się w Waszych sercach wciąż na nowo, obdarzał pokojem, radością i odwagą życia, usuwał wszelki lęk i pomagał ufać Bogu w każdej sytuacji, pozwalał doświadczać Jego obecności zarówno w ciszy własnego serca, jak też pośród ludzi spotykanych na […]
Szczęść Boże,w nawiązaniu do niedzielnego kazania przedstawiamy kilka propozycji dotyczących poznania medytacji chrześcijańskiej oraz małymi krokami czynienia ciszy drogocenną perłą. Dla początkujących: Modlitwa w drodze – codzienne rozważania modlitewne związane z duchowością ignacjańską udostępnione za pomocą strony internetowej, aplikacji mobilnej i podcastu. Każde rozważanie zawiera fragment Ewangelii, kilka myśli komentarza […]
Od 1 lutego 2022 r. rozpoczęła się w kościołach naszej diecezji całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Każdego dnia wyznaczona parafia trwa na modlitwie i adoracji prosząc w intencjach Kościoła i świata. W naszej parafii całodniowa adoracja będzie miała miejsce 16 sierpnia. DZIEŃ EUCHARYSTYCZNYParafia św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu „Sław języku tajemnicę…” […]
Chcemy zorganizować w tym roku pielgrzymkę autokarową do Włoch w dniach 25 czerwca do 5 lipca. Chętnych prosimy o kontakt z ks. proboszczem. Szczegółowe informacje – POBIERZ
Od czterdziestu lat istnieje nasza parafia. Od czterdziestu lat, każdego dnia w naszej świątyni odprawiane są codzienne Msze święte, sprawowane Sakramenty. Od czterdziestu lat, wspólnie wznosimy do Boga ufne prośby i błagania. Można by tak wymieniać i wymieniać.... Ale jubileusz czterdziestolecia istnienia naszej parafii nie jest tylko okazją do wspomnień i zastanawiania się jak było kiedyś. Ten jubileusz to doskonała okazja do dziękczynienia, rachunku sumienia i naprawy życia.
Drodzy Parafianie! Za nami cały trudny i niespokojny rok 2021. Wydarzyło się wiele rzeczy dobrych i pięknych, za które jesteśmy Panu Bogu wdzięczni. Doświadczyliśmy również trudów, cierpień i niepowodzeń, za które trudno jest nam dziękować, a jedynie z chrześcijańską nadzieją i ufnością w Bożą pomoc, możemy wpatrywać się w Najświętszy […]
Przez cały listopad Kościół umożliwia uzyskanie odpustu zupełnego dla dusz cierpiących w czyśćcu. Zwyczajowo odpust zupełny dla zmarłych można uzyskać w okresie 1-8 listopada poprzez pobożne nawiedzenie cmentarza oraz spełnienie zwykłych warunków odpustu. Z powodu pandemii koronawirusa oraz związanymi z nią trudnościami w dotarciu na groby najbliższych, Penitencjarnia Apostolska wydała […]