Poniedziałek – 14 sierpnia   2023 r.  7:00 + Grzegorza Kościelskiego   (1 int. od ucz. pog. )          18:00 1) + r-ców Adama i Grażynę Wolskich ( rocz. śmierci taty)           2) + Kazimierza i Sabinę Sobolewskich, Grzegorza Sobolewskiego          ( w rocz. śmierci Kazimierza) 18.30 Piesza Pielgrzymka do Klasztoru. Msza Święta i Apel Jasnogórski Wtorek –15 sierpnia 2023 r. WNIEBOWZIĘCIE NMP  7:00 + Edwarda Mrozowicz i jego […]
Niedziela  – 6 sierpnia       2023 r.     7.00 + r-ców Józefa i Wiesławę Czarneckich ( 1 rocz. śmierci Wiesławy) 9:00 + r-ców Bożenę i Janusza Szczepańskich  10:30   + Jacka i Stanisława Wójcik, r-ców Olewników i teściów Wójcik 12:00   O Boże błogosławieństwo dla parafian i gości 18:00  […]
Niedziela  – 30   lipca     2023 r.   7.00 + Karolinę i Macieja Krajewskich oraz Jerzego Skrzyńskiego 9:00  + r-ców Janinę i Hieronima Gołębiewskich, dziadków Grabskich i Gołębiewskich 10:30  + r-ców Miśkiewicz, teściów Czarnomskich i męża Stanisława Czarnomskiego 12:00   1) + żonę Hannę Dobrzeniecką – z ok. imienin […]
Niedziela  – 23  lipca      2023 r.  ŚWIĘCENIE POJAZDÓW   7.00 + Hannę i Mieczysława Ziółkowskich ( z ok. imienin mamy) 9:00 + r-ców Elżbietę i Marka Gadzińskich  10:30   + r-ców Ryszarda i Danielę Różańskich ( 6 rocz. śmierci taty) dziadków Romana i Wandę Ochockich 12:00   O Boże […]
Niedziela  – 16  lipca     2023 r.   7.00 + r-ców Rozalię i Jana Murawskich oraz dziadków Siemiątkowskich ( 16 rocz. śmierci Rozalii) 9:00  1)+ Teresę Gamrot (5 rocz. śmierci)          2) + Henryka Stanisława Ostrowskiego ( z ok. imienin) 10:30  + Kazimierza Goździkowskiego  ( 2 rocz. śmierci) 12:00   O […]
Niedziela 9 lipca 2023 r. 7.00 1)+ Zygmunta i Stanisławę Szałkuckich (w rocz. śmierci Zygmunta)2) O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Dariusza Krydzińskich w 25 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla synów Jakuba i Krzysztofa9:00 +r-ców Irenę i Jerzego Szablewskich oraz brata Zbigniewa10:30 +r-ców Kazimierę i Władysława Marcinkowskich, Seweryna i […]
PONIEDZIAŁEK /03.07/ ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA7:00+ Ryszarda Nowakowskiego (30 rocz. śmierci)7:00+ Janusza Mazurowskiego (1 pog.)18:00 + Kazimierza Jasińskiego w rocz. śm. 18:00+ Marię i Grzegorza Ziółkiewicz WTOREK /04.07/7:00+ Halinę Hęciak w 22 rocz. śm.7:00+ Wiesławę Chmielewską w 1 rocz. śm. 18:00 + Jacka i Marka Czarnomskich (9 rocz. śm. Jacka)18:00 […]
Niedziela  – 25 czerwca     2023 r.   7.00 + Zdzisława Wójcik ( 5 rocz. śmierci) 9:00 1)+ Jana Wiśniewskiego ( z ok. imienin)         2) + Przemysława i Jana Brejza, r-ców Brejzów i Zieleniewskich 10:30   1) + Janinę i Piotra Jasińskich, Edwarda Rakowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące            2)  + […]
Niedziela  – 18 czerwca     2023 r.   7.00 + Bogdana Dąbrowskiego ( 1 rocz. śmierci) oraz r-ców Churskich i Dąbrowskich 9:00 1) + Marka Linkę ( z ok. urodzin i imienin)         2) + Zofię ( 31 rocz. śmierci) i Eugeniusza Zglińskich 10:30   1) + r-ców Irenę i Franciszka […]
Niedziela  – 11 czerwca     2023 r.   7.00 + r-ców Mariannę Grabowską ( 2 rocz. śmierci) i Stanisława Wosiaka ( 66 rocz. śmierci) 9:00 + Stanisławę i Adama Maliszewskich ( 3 rocz. śmierci mamy) 10:30   1) + Tadeusza Żurawskiego ( 11 rocz. śmierci)            2)  + Bernarda i Henrykę […]