Niedziela 9 lipca 2023 r. 7.00 1)+ Zygmunta i Stanisławę Szałkuckich (w rocz. śmierci Zygmunta)2) O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Dariusza Krydzińskich w 25 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla synów Jakuba i Krzysztofa9:00 +r-ców Irenę i Jerzego Szablewskich oraz brata Zbigniewa10:30 +r-ców Kazimierę i Władysława Marcinkowskich, Seweryna i […]
PONIEDZIAŁEK /03.07/ ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA7:00+ Ryszarda Nowakowskiego (30 rocz. śmierci)7:00+ Janusza Mazurowskiego (1 pog.)18:00 + Kazimierza Jasińskiego w rocz. śm. 18:00+ Marię i Grzegorza Ziółkiewicz WTOREK /04.07/7:00+ Halinę Hęciak w 22 rocz. śm.7:00+ Wiesławę Chmielewską w 1 rocz. śm. 18:00 + Jacka i Marka Czarnomskich (9 rocz. śm. Jacka)18:00 […]
Niedziela  – 25 czerwca     2023 r.   7.00 + Zdzisława Wójcik ( 5 rocz. śmierci) 9:00 1)+ Jana Wiśniewskiego ( z ok. imienin)         2) + Przemysława i Jana Brejza, r-ców Brejzów i Zieleniewskich 10:30   1) + Janinę i Piotra Jasińskich, Edwarda Rakowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące            2)  + […]
Niedziela  – 18 czerwca     2023 r.   7.00 + Bogdana Dąbrowskiego ( 1 rocz. śmierci) oraz r-ców Churskich i Dąbrowskich 9:00 1) + Marka Linkę ( z ok. urodzin i imienin)         2) + Zofię ( 31 rocz. śmierci) i Eugeniusza Zglińskich 10:30   1) + r-ców Irenę i Franciszka […]
Niedziela  – 11 czerwca     2023 r.   7.00 + r-ców Mariannę Grabowską ( 2 rocz. śmierci) i Stanisława Wosiaka ( 66 rocz. śmierci) 9:00 + Stanisławę i Adama Maliszewskich ( 3 rocz. śmierci mamy) 10:30   1) + Tadeusza Żurawskiego ( 11 rocz. śmierci)            2)  + Bernarda i Henrykę […]
Niedziela  – 4 czerwca     2023 r.   7.00 + r-ców Chrapkowskich ( 20 rocz. śmierci mamy), brata Jerzego oraz Zofię i Jadwigę Kuncickie 9:00 1) + Jana Szczypawkę ( 23 rocz. śmierci) i Emilię Szczypawkę ( 6 rocz. śmierci) oraz Edwardę i Bolesława Kujawskich         2) + Reginę i Franciszka […]
iedziela  – 28  maja    2023 r.   7.00 + Teresę Krupińską ( z ok. Dnia Matki) 9:00 1) +r-ców Henrykę i Mieczysława Grzywińskich         2) + Zbigniewa Marcinkowskiego ( 2 rocz. śmierci) 10:30   1) + Lucynę Majcher ( z ok. Dnia Matki)            2)  + brata Kajetana Lewandowskiego ( 25 rocz. […]
Niedziela  – 21  maja    2023 r.   7.00 + żonę Barbarę Król, r-ców Bronisławę i Józefa Król ( rocz. śmierci Józefa) 9:00 1) +Wiesławę Krydzińską, Kazimierę, Czesława i Zenona Andrzejewskich         2) + Henryka Kruszewskiego i Zofię Ciarkowską 10:30   1) + r-ców Danielę i Ryszarda Różańskich ( 7 rocz. śmierci […]
Niedziela  – 14  maja    2023 r.   7.00 1) + Zofię Szymborską ( z ok. imienin) – int. syna z r-ną         2) O powrót do zdrowia dla Janusza Morawskiego  9:00 1) +Jana Wiśniewskiego ( z ok. urodzin)         2) + Annę i Leona Garło, córkę Wandę Majcher 10:30   1) + […]
Niedziela  – 7 maja    2023 r.   7.00+ Danutę Dwuraźną, r-nę Dwuraźnych i Nadolskich 9:00 1) + r-ców Jana i Kazimierę Orna, teściów Juliusza i Jadwigę Tober, Andrzeja i Rafała Tober         2) + ks. kanonika Bronisława Piusińskiego, r-ców Antoninę i Jozefa Piusińskich, Barbarę i Marcina Piusińskich ( w rocz. śmierci […]