Poniedziałek – 9 stycznia   2023 r.      

7:00 

1)  + Jadwigę Sowińską ( int. od ucz. pog.ost)

2) + Irenę Kotelba ( int. od ucz. pog.)

3) O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Mariusza Zimnawoda

18.00 + Stanisława Okraszewskiego ( 10 rocz. śmierci)

Wtorek – 10  stycznia     2023 r.     

7:00 

1) + Bogdana i Grażynę Woźniak ( 1 rocz. śmierci)

 2) + ojca Lechosława Sroka ( 6 rocz. śmierci)

18.00 + męża Kazimierza Frączaka ( 10 rocz. śmierci), syna Marka Frączaka ( 31 rocz . śmierci)

Środa – 11  stycznia    2023 r.  

7:00 

1)+ Stefana Kośmider ( int. od ucz. pog.)

2) + Michała Dąbrowskiego ( int. od ucz. pog.)

18:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Niepokalanego Serca Jezusa i Maryi nad dziećmi i wnukami

  Czwartek – 12 stycznia      2023 r.  

7:00  

 1) + Wiesławę Czarnecką  ( int. od ucz. pog.ost)

  2) + Tadeusza ( 21 rocz. śmierci) , Danutę i Włodzimierza Mirosławskich

 18:00 + dziadków Zofię i Michała Tyburskich oraz Kazimierza Tyburskiego ( 20 rocz. śmierci Zofii)

 Piątek – 13 stycznia    2023 r.   

7:00 

1) + Bożenę Mikulską ( int. od ucz. pog.)

2) + Irenę Kotelba ( int. od ucz. pog.ost)

urodzin)

18:00 + Witolda i Arkadiusza Paciuszkiewicz

 Sobota –  14 stycznia     2023 r. 

7:00

 1) + Edwarda Boruckiego  ( int. ucz. pog.)

2) + Kazimierza Tyburskiego ( int. ucz. pog.)

 18:00  + r-ców Stępińskich ( rocz. śmierci mamy)

  Niedziela – 15 stycznia  2023 r. 

7.00 + teściową Zofię Wilkanowską ( rocz. śmierci) 

  9:00  1) + r-ców Janinę i Hieronima Gołębiewskich, teściów Woźnickich

2) + Cecylię i Adama Rogowskich, dziadków Rogowskich

10:30

 1) + Dawida Kopycińskiego ( z okazji urodzin) int- rodziców i brata

2) + Władysława i Alfredę Szramowskich, Pelagię i Mieczysława Babeckich ( w rocz.  śmierci )

12:00   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boże dla Jakuba Korzeb ( w 1 rocz. urodzin) i jego rodziców

18:00  + Adama i Teresę Nagielskich ( 40 rocz. śmierci Adama)

Intencje mszalne znajdują się również w gablocie na zewnątrz naszego kościoła.
Jeżeli zauważysz pomyłkę prosimy o kontakt.