Niedziela  – 7 maja    2023 r.  

7.00+ Danutę Dwuraźną, r-nę Dwuraźnych i Nadolskich

9:00 1) + r-ców Jana i Kazimierę Orna, teściów Juliusza i Jadwigę Tober, Andrzeja i Rafała Tober

        2) + ks. kanonika Bronisława Piusińskiego, r-ców Antoninę i Jozefa Piusińskich, Barbarę i Marcina Piusińskich ( w rocz. śmierci mamy)

10:30   1) + Stanisława Pulkowskiego ( z ok. imienin i 10 rocz. śmierci), teściów Pulkowskich i zmarłych z r-ny Pulkowskich

           2)  + Stanisława Kaczmarczyka i Stanisława Bugowskiego ( z ok. imienin)

 12:00  1)O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla Kingi Kordulasińskiej ( z ok. 18- tych urodzin

         2) O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla Mai Kaczmarek ( z ok. 18- tych urodzin)

18:00  + Mariannę Kowalską ( 20 rocz. śmierci)

Poniedziałek –8  maja     2023 r. 

7:00  1)+ r-ców Stanisława i Bronisławę Tomaszewskich, siostrę Melanię i Franciszka Kunkowskich ( z ok. imienin taty)

2) Stanisława Szuleckiego ( w rocz. śmierci i z ok imienin)

18:00  1) + Hieronima Szustak ( 22 rocz. śmierci), Krystynę Szustak( 16 rocz. śmierci)- int. dzieci z r-ną

           2) +Stanisława Brociek ( z ok. imienin) 

 Wtorek  – 9 maja       2023 r. 

7:00 + mamę Stanisławę Pilichowską 

18:00 1)+ Stanisława Okraszewskiego ( z ok. imienin)

          2) + Stanisławę i Jana Radomskich

Środa – 10 maja  2023 r.      

7.00 1)+ Waldemara Peszyńskiego ( int. od ucz. pog.)

2) + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz ( int. od ucz. pog.)

18.00 1)+ Mieczysławę  Skomorską ( 2 rocz. śmierci) 

          2) + r-ców Barbarę i Seweryna Jeżewskich oraz dziadków i braci ( 15 rocz. śmierci taty)

  Czwartek – 11 maja        2023 r.      

7:00   + Jana Kuncickiego ( int. od ucz. pog.)1 

18.00 1)+ Karolinę i Macieja Krajewskich oraz Jerzego Skrzyńskiego

           2) + r-ców Lidię  Wiesława Wiśniewskich ( 15 rocz. śmierci taty)

Piątek – 12 maja      2023 r.   

7.00  + Annę Jasińską ( int. od ucz. pog.)1

18:00 1) + Annę i Szczepana Kwaśniewskich ( 10 rocz. śmierci Szczepana)

           2) + zmarłych z r-ny Gawlików 

 Sobota –  13 maja       2023 r. 

7.00  + r-ców Zofię i Zygmunta Chętkowskich ( z ok. imienin)

10.00 chrzty

17.00 Dziękczynna w 60 rocznicę ślubu Marii i Ryszarda Bagińskich 

18.00 1) + męża Henryka Klana, brata Zygmunta, r-ców Kępińskich, teściów Klana, dziadków Foreńskich

         2) + r-ców Bolesława i Krystynę Kwiatkowskich ( 7 rocz. śmierci mamy)

19.30 Różaniec Fatimski

20.00 + Eugeniusza Gapińskiego

Niedziela  – 14  maja    2023 r.  

7.00+ Zofię Szymborską ( z ok. imienin) – int. syna z r-ną

9:00 1) +Jana Wiśniewskiego ( z ok. urodzin)

        2) + Annę i Leona Garło, córkę Wandę Majcher

10:30   1) + Jadwigę Iwińską( 8 rocz.śmierci)

           2)  + Zofię i Franciszka Rochowicz ( z ok. imienin Zofii)

12:00  O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla druhów OSP Gorzewo z ok. św. Floriana Patrona Strażaków

18:00  + r-ców Zofię i Henryka Janaszkiewicz, siostry; Zenobię i Mariannę oraz brata Stanisława