Niedziela  – 4 czerwca     2023 r.  

7.00 + r-ców Chrapkowskich ( 20 rocz. śmierci mamy), brata Jerzego oraz Zofię i Jadwigę Kuncickie

9:00 1) + Jana Szczypawkę ( 23 rocz. śmierci) i Emilię Szczypawkę ( 6 rocz. śmierci) oraz Edwardę i Bolesława Kujawskich

        2) + Reginę i Franciszka Kowalskich, całą r-nę Kowalskich i Mielczarskich

10:30   1) + Antoniego, Genowefę, Czesławę i Jana Kisielewskich

           2)  + Janinę Wiśniewską ( 1 rocz. śmierci i z ok. imienin)

 12:00  1) O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Stanisława Domian w 40 rocz. ślubu – int dzieci

2) O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Miłosza i Agnieszki Kaczorowskich

MARSZ W OBRONIE ŻYCIA I RODZINY

18:00  1) Dziękczynna za 30 lat Posługi kapłańskiej x Proboszcza Dariusza Multona

2) + r-ców Danielę i Ignacego Turalskich  

Poniedziałek –5 czerwca     2023 r. 

7:00  + Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.)

18:00  1) + Marię Elżbietę Ziółkiewicz – int. Zofii

           2) + Izabelę Małachowską ( int. od ucz. pog)

  Wtorek  – 6 czerwca       2023 r. 

7:00  + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz   ( int. od ucz. pog.) 

18:00 1) + Józefa Kaczorowskiego, syna Andrzeja i r-ców Tober

          2) + r-ców Hannę i Stanisława Janiszewskich, Irenę i Lucjana Kopczyńskich oraz Helenę i Henryka Topolewskich  

Środa – 7 czerwca   2023 r.      

7.00 + Władysława Gąsiorowskiego ( 13 rocz. śmierci)

18.00 1)+ r-nę Kopczyńskich, Zbyszka, Annę, Bolesława, Marka, Sławomira, Teresę Babecką, Krystynę Błażejewską 

          2) + Eugeniusza Kowalkowskiego  int. od lektorów

  Czwartek –  8 czerwca        2023 r. BOŻE CIAŁO      

7:00  1) + Grażynę Golc ( w rocz. śmierci) i Wojciecha Golc

         2) + Krzysztofa Malanowskiego ( 1 rocz. śmierci) i zmarłych z r-ny

9.00 1) + Piotra Jasińskiego ( 2 rocz, śmierci)teściów Jasińskich, ojca i brata  Chęcińskich

       2) + Bronisławę i Kazimierza  Golat ( 3 rocz. śmierci mamy)

18.00 + męża Tadeusza Jasińskiego ( 6 rocz. śmierci), r-ców Szczesiak

Piątek – 9 czerwca      2023 r.        

7.00  1)+  Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.)

         2)  Jana Broniszewskiego ( int. od ucz. pog.)

18:00 + Hannę Rudowską ( 4 rocz. śmierci)

 Sobota –  10   czerwca       2023 r.   

7.00  1)+ Bogdana Ziółkowskiego ( nt. od ucz. pog.)

        2) + Helenę i Feliksa Waśkiewicz 

11.00   BIERZMOWANIE 

18.00 1) + Agnieszkę Dobrzańską ( 7 rocz. śmierci)

         2) + Sławomira Wiśniewskiego ( int. od ucz. pog.)

Niedziela  – 11 czerwca     2023 r.  

7.00 + r-ców Mariannę Grabowską ( 2 rocz. śmierci) i Stanisława Wosiaka ( 66 rocz. śmierci)

9:00 + Stanisławę i Adama Maliszewskich ( 3 rocz. śmierci mamy)

10:30   1) + Tadeusza Żurawskiego ( 11 rocz. śmierci)

           2)  + Bernarda i Henrykę Wanke ( rocz. śmierci)

 12:00   O Boże błogosławieństwo dla Parafian i Gości

18:00  + Ryszarda Dobrzenieckiego ( 22 rocz.śmierci)