iedziela  – 28  maja    2023 r.  

7.00 + Teresę Krupińską ( z ok. Dnia Matki)

9:00 1) +r-ców Henrykę i Mieczysława Grzywińskich

        2) + Zbigniewa Marcinkowskiego ( 2 rocz. śmierci)

10:30   1) + Lucynę Majcher ( z ok. Dnia Matki)

           2)  + brata Kajetana Lewandowskiego ( 25 rocz. śmierci), r-ców Jana i Władysławę Lewandowskich

12:00  O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla dzieci odnawiających Przyrzeczenia Chrztu Świętego i ich rodzin

18:00  + r-ców Mariannę i Romana Rentflejsz

Poniedziałek –29  maja     2023 r. 

7:00  +Wandę Trzcińską  ( 3 rocz. śmierci))

18:00  1) + Annę Wiśniewską ( 1 rocz. śmierci)

           2) + Waldemara Peszyńskiego ( int. od ucz. pog)

 Wtorek  – 30  maja       2023 r. 

7:00 1) + Izabelę Małachowską  ( int. od ucz. pog.) 

        2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków

18:00 + Irenę Prekurat ( 8 rocz. śmierci) – int. dzieci z r-ną  

Środa – 31  maja  2023 r.      

7.00 + Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.)

18.00 1)+ Annę Ziółkowską ( 1 rocz. śmierci) 

          2) Za Członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz o pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej Ojczyzny

  Czwartek – 1 czerwca        2023 r.      

7:00  O Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej i dary Dycha Świętego dla dzieci i wnucząt

18.00 1)+ brata Romana Żółtańskiego ( 8 rocz. śmierci)

           2) + Dawida Kopycińskiego ( z ok. Dnia Dziecka)

Piątek – 2 czerwca      2023 r.     I piątek miesiąca   

7.00  1)+ Dorotę Puszcz ( rocz. śmierci) oraz teściów Mindza

9.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Koła Żywego Różańca im. św. Maksymiliana Kolbego oraz o życie wieczne dla zmarłych z ich rodzin

18:00 1) + Bogdana Nagiewicz ( 3 rocz. śmierci)

           2) + Roberta Trzonkowskiego – int. żony

 Sobota –  3  czerwca       2023 r. 

7.00  + Bogdana Ziółkowskiego ( nt. od ucz. pog.)

17.00   ślub

18.00 1) O Boże błogosławieństwo dla córki Moniki ( z ok. urodzin)

         2) + Sławomira Wiśniewskiego ( int. od ucz. pog.)

Niedziela  – 4 czerwca     2023 r.  

7.00 + r-ców Chrapkowskich ( 20 rocz. śmierci mamy), brata Jerzego oraz Zofię i Jadwigę Kuncickie

9:00 1) + Jana Szczypawkę ( 23 rocz. śmierci) i Emilię Szczypawkę ( 6 rocz. śmierci) oraz Edwardę i Bolesława Kujawskich

        2) + Reginę i Franciszka Kowalskich, całą r-nę Kowalskich i Mielczarskich

10:30   1) + Antoniego, Genowefę, Czesławę i Jana Kisielewskich

           2)  + Janinę Wiśniewską ( 1 rocz. śmierci i z ok. imienin)

 12:00  1) O Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Stanisława Domian w 40 rocz. ślubu – int dzieci

2) O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Miłosza i Agnieszki Kaczorowskich

MARSZ W OBRONIE ŻYCIA I RODZINY

18:00  1) Dziękczynna za 30 lat Posługi kapłańskiej x Proboszcza Dariusza Multona

2) + r-ców Danielę i Ignacego Turalskich