Niedziela – 17 września 2023 r.
7.00 + Franciszka Jędrzejak – int. sąsiadów
9:00 1)+ Józefa Rychlik ( 24 rocz. śmierci), małżonków Kaczorowskich, r-nę
Rychlików i Kurkiewiczów
2) męża Piotra Gałka ( 4 rocz. śmierci)
10:30 1) +r-ców Zofię i Jana Lewandowskich ( 6 rocz. śmierci mamy), Leokadię
Dąbrowską
2) + Genowefę Gołębiewską ( rocz. śmierci)
12:00 1) Dziękczynna za plony z Gorzewa
2) O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla syna Wiesława
Olejniczaka ( z ok. 65 -tych urodzin) oraz dla synowej Marzeny, Łukasza i
Damiana r-nami
3) r-ców Ludwika i Helenę Przybyszewskich oraz syna Krzysztofa
Przybyszewskiego ( 4 rocz. śmierci Krzysztofa)
18:00 + R-ców Natalię i Józefa Dębskich ( 27 rocz. śmierci mamy) – int. córki
Bożeny

Poniedziałek – 18 września 2023 r.
7:00+ Eugeniusza Kowalkowskiego ( int. od ucz. pog. )
18:00 1) + Roberta Trzonkowskiego ( int. od ucz. pog.)
2) + Błażeja Szóstaka ( int. od ucz. pog.)

Wtorek –19 września 2023 r.
7:00 1) + Janusza Mazurowskiego ( int. od ucz. pog.)
2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Justyny i Józefa ( w 43
rocz. ślubu) i o potrzebne łaski dla dzieci i wnucząt
18:00 1) + Janusza Kamińskiego ( 1 rocz. śmierci)
2) + r-ców Stanisławę i Józefa Gołębiewskich, brata Wojciecha Gołębiewskiego

Środa – 20 września 2023 r.
7.00 1) + Karolinę Szulecką (1 int. od ucz. pog.)
2) + Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich ( int. od ucz. pog.)
18.00 1) + Henryka Cybulskiego ( int. od ucz. pog.)
2) + Bronisławę, Zygmunta i Arkadiusza Garwoła, Mirosława Trojanowskiego

Czwartek – 21 września 2023 r.
7:00 + Adama Peszyńskiego (1 int. od ucz. pog. )
18.00 1) + Janinę i Piotra Jasińskich ( 34 rocz. śmierci taty)
2) + Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich ( int. od ucz. pog.)

Piątek– 22 września 2023 r.
7.00 + Franciszka Jędrzejak (1 int. od ucz. pog.ost )
18.00 1) + Annę i Szczepana Kwaśniewskich ( 2 rocz. śmierci Anny)
2) + Janinę i Stanisława Śniegota i dziadków Śniegota ( rocz. śmierci
Janiny)

Sobota – 23 września 2023 r.
7.00 + Janusza Mazurowskiego ( int. od ucz. pog.)
18:00 1) + Alicję Zbigniewa Dłużniewskich, zm. z r-ny Załęskich
2) O łaski i Boże błogosławieństwo dla nowożeńców Ilony i Piotra Zdziarskich

Niedziela 24 sierpnia 2023 r.
7.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Moniki i Michała
Siennickich
9:00 1)+ r-ców Jadwigę i Adama Zielińskich i brata Jana
2) + Jana i Przemysława Brejza, r-ców Brejzów i Zieleniewskich
10:30 1) + r-ców Halinę i Juliana Gurda, dziadków Gawłowskich i Gurdzińskich
2) + męża Aureliusza Zalewskiego, teściów Zalewskich, Ignacego i Janinę
Zalewskich
12:00 1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Patrycji i Damiana
Sadowskich
2) + r-nę Leszczyńskich, syna Roberta Balickiego
18:00 + Alinę Krzemińską i r-ców Krzemińskich