Niedziela  – 25 czerwca     2023 r.  

7.00 + Zdzisława Wójcik ( 5 rocz. śmierci)

9:00 1)+ Jana Wiśniewskiego ( z ok. imienin)

        2) + Przemysława i Jana Brejza, r-ców Brejzów i Zieleniewskich

10:30   1) + Janinę i Piotra Jasińskich, Edwarda Rakowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

           2)  + Władysława Wierzbickiego ( 8 rocz. śmierci), Władysławę i Jana Mellerów

 12:00   O Boże błogosławieństwo dla Parafian i Gości

18:00  + r-ców Jana i Natalię Stasiak, brata Janusza Stasiaka  

Poniedziałek –26  czerwca     2023 r. 

7:00  + Zofię Chętkowską ( 1 rocz. śmierci)

18:00  1) + Jana Broniszewskiego ( int. od ucz. pog.)

           2) + Zbigniewa, Mieczysława, Jana i Wacława ( z ok. Dnia Ojca) 

  Wtorek  – 27 czerwca       2023 r. 

7:00  1)+ r-ców Goździkowskich i Czacherskich, męża Ryszarda Goździkowskiego 

         2) O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Katarzyny

18:00 1) + Zofię i Mieczysława Iwińskich oraz r-ców Martę i Jana Ojczenasz ( rocz. śmierci mamy)

          2) + r-ców Janinę i Władysława Kozakiewicz ( z ok. imienin)  

Środa – 28 czerwca   2023 r.      

7.00 O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty Cisowskiej ( z ok. 60 tych urodzin) oraz dla dzieci i wnuków

18.00 1) + Karolinę i Macieja Krajewskich oraz Jerzego Skrzyńskiego 

          2) + Kazimierę i Jana Błażejewskich ( z ok. imienin taty)

  Czwartek –  29  czerwca        2023 r.       

7:00    + Alinę Rólkiewicz ( 6 rocz. śmierci), Eugeniusza i Piotra Rólkiewicz

18.00 1)+ r-ców Halinę i Witolda Kędzierskich oraz Juliannę, Piotra i Janusza Przyborowiczów ( z ok. imienin dziadka Piotra)

         2) + Eugeniusza Kowalkowskiego – int. KŻR im. św. Stanisława Kostki

Piątek – 30 czerwca      2023 r.        

7.00  + Ewę Gapińską ( int. od ucz. pog.)

18:00 1)+ r-ców Lucynę i Zygmunta Szuleckich ( z ok. imienin mamy)

          2) Za Członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Jana Pawła II, zmarłych z ich rodzin, prześladowanych chrześcijan, o Boże błogosławieństwo dla Polski i Polaków oraz o pokój i dobre zmiany dla Kościoła i naszej Ojczyzny

 Sobota –  1 lipca        2023 r.   

7.00   + Wojciecha Świderskiego (1 int. od ucz. pog.)

18.00 1) + Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.)

         2) + r-ców Halinę i Witolda Kędzierskich oraz Halinę i Kazimierza Szymańskich ( zok. imienin mamy) 

Niedziela  – 2  lipca     2023 r.  

7.00 + Halinę i Henryka Ulatowskich ( z ok.  imienin Haliny)

9:00  + Włodzimierza Czachorowskiego ( 25 rocz. śmierci) 

10:30    + Maksymiliana Michna ( 27 rocz. śmierci), brata Bogumiła ( 25 rocz. śmierci) i całą r-nę Michnów

            12:00   O Boże błogosławieństwo dla parafian i sympatyków parafii
18:00  + córkę Ewę Dobrowolską ( 14 rocz. śmierci)