Niedziela  – 21  maja    2023 r.  

7.00 + żonę Barbarę Król, r-ców Bronisławę i Józefa Król ( rocz. śmierci Józefa)

9:00 1) +Wiesławę Krydzińską, Kazimierę, Czesława i Zenona Andrzejewskich

        2) + Henryka Kruszewskiego i Zofię Ciarkowską

10:30   1) + r-ców Danielę i Ryszarda Różańskich ( 7 rocz. śmierci mamy) dziadków Romana  i Wandę Ochockich

           2)  + Sabinę i Kazimierza Sobolewskich, Grzegorza Sobolewskiego ( rocz, śmierci Sabiny i Grzegorza )

12:00  O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin

18:00  1) + r-ców Jana i Barbarę Lisickich ( rocz. śmierci mamy) oraz brata Stanisława

           2) O światło Ducha Świętego i pokój serca na czas egzaminów dla uczniów klas 8

Poniedziałek –22  maja     2023 r. 

7:00  1)+ Izabelę Małachowską ( int. od ucz. pog.)

         2) + Bożenę i Grzegorza Walczak – int. kolegów i koleżanek z pracy Agnieszki

18:00  1) + męża Kazimierza Grudeckiego ( 9 rocz. śmierci)

           2) + r-ców Halinę i Witolda Kędzierskich oraz Juliannę, Piotra i Janusza Przyborowiczów ( 11 rocz. śmierci Janusza, oraz z ok. imienin babci Julianny) 

 Wtorek  – 23  maja       2023 r. 

7:00 + Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.) 

18:00 1)+ ks. Jacka Darmofalskiego 

          2) + brata Stanisława Zgagowskiego, Stanisławę Obrębską i dziadków Obrębskich 

Środa – 24  maja  2023 r.      

7.00 + r-ców Stanisława i Bronisławę Tomaszewskich, siostrę Melanię i Franciszka Kurkowskich ( 19 rocz. śmierci Melanii)

18.00 1)+ r-ców Genowefę i Józefa Drążkiewicz, męża Bogusława Nidzgorskiego, dziadków Drążkiewiczów 

          2) + mamę Barbarę Jankowską i zmarłych z r-ny

  Czwartek – 25  maja        2023 r.      

7:00   + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz  ( int. od ucz. pog.)

2) + r-ców Krystynę i Władysława, brata Andrzeja Maciejewskich ( rocz. śmierci taty) 

18.00 1)+ Halinę Kornatowską ( 1 rocz. śmierci)

           2) + r-ców Jadwigę i Zdzisława Woźnickich

Piątek – 26  maja      2023 r.   

7.00  1)+ Bogusławę Nowakowską, Jadwigę Jarecką oraz bliskich z r-ny – z ok. Dnia Matki

2) + siostrę Zofię i r-ców Jana i Halinę Brudzyńskich- int. córki Barbary z r-ną

18:00 1) + Barbarę Król – int. dzieci

           2) + Elżbietę Tucholską ( z ok. Dnia Matki) i Teresę Białek

 Sobota –  27  maja       2023 r. 

7.00  1) + Sławomira Wiśniewskiego ( int. od ucz. pog.)

         2) + Jadwigę Wojciechowską i Ewę Marcyszewską ( z ok Dnia Matki)

18.00 1) + Ireneusza Guzowskiego

         2) + Lecha Mireckiego

Niedziela  – 28  maja    2023 r.  

7.00 + Teresę Krupińską ( z ok. Dnia Matki)

9:00 1) +r-ców Henrykę i Mieczysława Grzywińskich

        2) + Zbigniewa Marcinkowskiego ( 2 rocz. śmierci)

10:30   1) + Lucynę Majcher ( z ok. Dnia Matki)

           2)  + brata Kajetana Lewandowskiego ( 25 rocz. śmierci), r-ców Jana i Władysławę Lewandowskich

12:00  O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla dzieci odnawiających Przyrzeczenia Chrztu Świętego i ich rodzin

18:00  + r-ców Mariannę i Romana Rentflejsz