Niedziela  – 18 czerwca     2023 r.  

7.00 + Bogdana Dąbrowskiego ( 1 rocz. śmierci) oraz r-ców Churskich i Dąbrowskich

9:00 1) + Marka Linkę ( z ok. urodzin i imienin)

        2) + Zofię ( 31 rocz. śmierci) i Eugeniusza Zglińskich

10:30   1) + r-ców Irenę i Franciszka Essa, Sabinę i Kazimierza Kalinowskich, ciocię Jadwigę

           2)  + Wacława Majcher ( z ok. Dnia Ojca)

 12:00   O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świetego oraz opiekę Matki Bożej dla Gabrieli i Zbigniewa Gożuk ( 49 rocz. ślubu)

18:00  + Stanisława i Agnieszkę Gruk, Bogdana Wierzbickiego i Dorotę Gąsiorowską  

Poniedziałek –19 czerwca     2023 r. 

7:00  1)+ Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.)

         2) + Stanisławę Wiączek, Wandę Maciejewską- Pszczółkowską

18:00  1) + męża Ryszarda Pestę (  rocz. śmierci)

           2) + Elżbietę Tucholską 

  Wtorek  – 20 czerwca       2023 r. 

7:00  + Michała Dąbrowskiego    ( int. od ucz. pog.) 

18:00 1) + Ireneusza Piotrowskiego ( 17 rocz.śmierci)

          2) + r-ców Halinę i Witolda Kędzierskich ( 25 rocz. śmierci taty)  

Środa – 21 czerwca   2023 r.      

7.00 + Jana Broniszewskiego  ( int. od ucz. pog.)

18.00 1)O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i Wojciecha Gruk oraz ich synów( w 25 rocz ślubu)- int. mamy Blandyny i Teresy 

          2) + tatę Jana Taborek ( z ok. Dnia Ojca) teściów Zofię i Antoniego Zasadowskich

  Czwartek –  22  czerwca        2023 r.       

7:00   1) + Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.)

          2) + Henryka Ziemińskiego ( z ok. Dnia Ojca)

18.00 1)+ r-ców Wandę i Jana Meller ( z ok. imienin) i zm.z r-ny Mellerów

         2) + Stanisława Całka oraz zm. z r-ny Całków i Małowiejskich ( 19 rocz. śmierci męża)

Piątek – 23 czerwca      2023 r.        

7.00  1)+Wandę Trzcińską ( w dniu imienin)

        2) + r-ców Karola i Halinę Lewaniak, męża Piotra Cieślaka, córkę Zofię Mroczkowską

18:00 1)+ Zygmunta Cajzera ( z ok. Dnia Ojca)

          2) + Marka Kalinowskiego ( z ok. Dnia Ojca)

 Sobota –  24   czerwca       2023 r.   

7.00  1) + syna Grzegorza ( 8 rocz. śmierci)i męża Eugeniusza ( 7 rocz. śmierci) Suleckich

       2) + Janusza Mazurowskiego ( z ok. Dnia Ojca)

   16.00 ślub     

18.00 1) + Danutę Jeżewską i Tadeusza Lubas

         2) + Jana Kordyzon ( z ok. 8 rocz.śmierci i imienin) 

Niedziela  – 25 czerwca     2023 r.  

7.00 + Zdzisława Wójcik ( 5 rocz. śmierci)

9:00 1)+ Jana Wiśniewskiego ( z ok. imienin)

        2) + Przemysława i Jana Brejza, r-ców Brejzów i Zieleniewskich

10:30   1) + Janinę i Piotra Jasińskich, Edwarda Rakowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące

           2)  + Władysława Wierzbickiego ( 8 rocz. śmierci), Władysławę i Jana Mellerów

 12:00   O Boże błogosławieństwo dla Parafian i Gości

18:00  + r-ców Jana i Natalię Stasiak, brata Janusza Stasiaka