Poniedziałek – 16 stycznia   2023 r.      

7:00 

1)  + Stefana Kośmider ( int. od ucz. pog.)

2) + Annę Ziółkowską  ( int. od ucz. pog.)

18.00  O potrzebne  łaski i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin 

Wtorek – 17  stycznia     2023 r.     

7:00 

1) + Bożenę Mikulską ( int. od ucz. pog.ost )

 2) + Kazimierza Tyburskiego ( int. od ucz. pog. ost )

18.00 + mamę Stanisławę Duszyńską ( 6 rocz. śmierci)

Środa – 18  stycznia    2023 r.  

7:00 

1)+ Edwarda Boruckiego  ( int. od ucz. pog. ost)

18:00 + Danutę Jeżewską ( z ok. urodzin)

  Czwartek – 19 stycznia      2023 r.  

7:00  

 1) + Wiesławę  Chmielewską ( int. od ucz. pog.)

  2) + męża Henryka Ziemińskiego ( z ok. imienin)

 18:00 + Katarzynę Natalię Krzemińską ( 3 rocz. śmierci)

 Piątek – 20  stycznia    2023 r.   

7:00 

1) + Adama Szychowskiego  ( int. od ucz. pog.)

2) + Antoniego Łyczkowskiego  ( int. od ucz. pog.)

18:00 + męża Tadeusza Chmielewskiego, brata Henryka oraz r-ców  Ojczenasz

 Sobota –  21 stycznia     2023 r. 

7:00

 1) + Zofię Chętkowską   ( int. ucz. pog.)

2) + Mieczysława Ziółkowskiego

 18:00  + r-ców Stanisława i Zofię Ochocińskich

  Niedziela – 22 stycznia  2023 r. 

7.00 + r-ców Annę i Władysława Pytlarczyk 

  9:00  1) + Mieczysława Głuchowskiego ( 26 rocz. śmierci)

2) + Stanisława Cybulskiego ( 2 rocz. śmierci)

10:30 + dziadków Wandę i Romana  Ochockich ( 6 rocz. śmierci babci), r-ców Danielę i Ryszarda Różańskich

12:00   O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Boże dla Dziadków i Babć z okazji Ich Święta

18:00  + Barbarę Król ( z ok. Dnia Babci)- int. wnuczków i prawnuczków