Niedziela  – 14  maja    2023 r.  

7.00 1) + Zofię Szymborską ( z ok. imienin) – int. syna z r-ną

        2) O powrót do zdrowia dla Janusza Morawskiego 

9:00 1) +Jana Wiśniewskiego ( z ok. urodzin)

        2) + Annę i Leona Garło, córkę Wandę Majcher

10:30   1) + Jadwigę Iwińską ( 8 rocz.śmierci)

           2)  + Zofię i Franciszka Rochowicz ( z ok. imienin Zofii)

12:00  O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla druhów OSP Gorzewo z ok. św. Floriana Patrona Strażaków

18:00  + r-ców Zofię i Henryka Janaszkiewicz, siostry; Zenobię i Mariannę oraz brata Stanisława

Poniedziałek –15  maja     2023 r. 

7:00  1)+ r-ców i braci Kusków

         2) + Marię i Grzegorza  Ziółkiewicz ( int. od ucz. pog.)

18:00  1) + r-ców Zofię i Józefa Ostrowskich, Józefę i Ireneusza Rożniak

           2) + Przyjaciół : Zofię i Zdzisława Chmielewskich, Lucynę Osiecką i Józefę Parzyńską 

 Wtorek  – 16  maja       2023 r. 

7:00 + Bożenę Tober 

18:00 1)+ Stanisława i Janinę Śniegota, dziadków Śniegota ( rocz. śmierci Stanisława)

          2) + dziadków Zofię i Michała Tyburskich, Kazimierza Tyburskiego

          3)  O łaski i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin 

Środa – 17  maja  2023 r.      

7.00 1)+ Waldemara Peszyńskiego ( int. od ucz. pog.)

       2) + Stanisława Sobańskiego i Józefa Sobańskiego

18.00 1)+ tatę Jana Duszyńskiego  ( 21 rocz. śmierci) 

          2) + Jacka Widlasa ( w dniu urodzin) – int. siostrzenicy i całej r-ny)

  Czwartek – 18  maja        2023 r.      

7:00   + Eugeniusza Kowalkowskiego  ( int. od ucz. pog.)1 

18.00 1)+ Tadeusza i Irenę, Grzegorza i Cecylię Rzeszotarskich ( 46 rocz. śmierci Tadeusza)

           2) + Stanisława i Stanisławę Gołębiewskich

Piątek – 19  maja      2023 r.   

7.00  + Marię i Grzegorza Ziółkiewicz  ( int. od ucz. pog.)

18:00 1) + r-ców Ruszkowskich, r-ców Korpolińskich, Apolonię Żaglewską

           2) + Krzysztofa Głuchowskiego ( 3 rocz. śmierci) 

 Sobota –  20  maja       2023 r. 

7.00  1) + Wiesława Szpakowskiego ( 5 rocz. śmierci)

         2) W intencji Bogu wiadomej

16.00 ślub 

18.00 1) + Danutę Jeżewską ( 2 rocz. śmierci) i Tadeusza Lubas

         2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Blandyny 9 z ok. Dnia Matki)

Niedziela  – 21  maja    2023 r.  

7.00 + żonę Barbarę Król, r-ców Bronisławę i Józefa Król ( rocz. śmierci Józefa)

9:00 1) +Wiesławę Krydzińską, Kazimierę, Czesława i Zenona Andrzejewskich

        2) + Henryka Kruszewskiego i Zofię Ciarkowską

10:30   1) + r-ców Danielę i Ryszarda Różańskich ( 7 rocz. śmierci mamy) dziadków Romana  i Wandę Ochockich

           2)  + Sabinę i Kazimierza Sobolewskich, Grzegorza Sobolewskiego ( rocz, śmierci Sabiny i Grzegorza )

12:00  O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin

18:00  + r-ców Jana i Barbarę Lisickich( rocz. śmierci mamy) oraz brata Stanisława