Niedziela  – 11 czerwca     2023 r.  

7.00 + r-ców Mariannę Grabowską ( 2 rocz. śmierci) i Stanisława Wosiaka ( 66 rocz. śmierci)

9:00 + Stanisławę i Adama Maliszewskich ( 3 rocz. śmierci mamy)

10:30   1) + Tadeusza Żurawskiego ( 11 rocz. śmierci)

           2)  + Bernarda i Henrykę Wanke ( rocz. śmierci)

 12:00   O Boże błogosławieństwo dla Parafian i Gości

18:00  + Ryszarda Dobrzenieckiego ( 22 rocz. śmierci)  

Poniedziałek –12 czerwca     2023 r. 

7:00  + Jana Zygmuntowicza ( int. od ucz. pog.)

18:00  1) + Jadwigę Domeradzką ( 16 rocz. śmierci)

           2) + r-ców Wacławę i Piotra Ulickich, brata Anastazego oraz dziadków Domańskich

  Wtorek  – 13 czerwca       2023 r. 

7:00  + Jana Broniszewskiego    ( int. od ucz. pog.) 

18:00 1) + Stanisławę, Michała i Tadeusza Chojnackich, Helenę i Feliksa Waśkiewicz, Janusza Kamińskiego ( 20 rocz. śmierci Stanisławy)

          2) + r-ców Krystynę i Antoniego Spłocharskich ( z ok. imienin taty)

19.30 Różaniec Fatimski

20.00 + r-ców Stefana i Jadwigę Olendrzyńskich ( 11 rocz. śmierci Stefana), brata Adama, siostrzenicę Marzenę i wujka Romana  

Środa – 14 czerwca   2023 r.      

7.00 + Ewę Gapińską ( int. od ucz. pog.)

18.00 1)+ r-ców Janinę i Tadeusza Szwarczyńskich ( 37 rocz. śmierci taty) 

          2) + Wandę i Zygmunta Kunkowskich ( z ok. imienin mamy)

  Czwartek –  15  czerwca        2023 r.       

7:00   + Zdzisława i Wiesławę Gołębiewskich

18.00 1)+ męża Zenobiusza Tybuszewskiego ( 7 rocz. śmierci)

2) + Krzysztofa Krzemińskiego i r-ców Mariańskich

Piątek – 16 czerwca      2023 r.        

7.00  + Edwarda i Irenę Kleczkowskich ( 26 rocz. śmierci Edwarda)

18:00 1)+ Alicję i Zbigniewa Dłużniewskich

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Adama i Doroty

3)  O łaski i Boże błogosławieństwo dla członków Koła Żywego Różańca pod wezwaniem św. Stanisława Kostki i zmarłych z ich rodzin 

 Sobota –  17   czerwca       2023 r.   

7.00  + Bogdana Ziółkowskiego ( nt. od ucz. pog.)

18.00 1) + ojca Jana Borosa ( 6 rocz. śmierci)

         2) + Mieczysława i Wandę Babeckich 

Niedziela  – 18 czerwca     2023 r.  

7.00 + Bogdana Dąbrowskiego ( 1 rocz. śmierci) oraz r-ców Churskich i Dąbrowskich

9:00 1) + Marka Linkę ( z ok. urodzin i imienin)

        2) + Zofię ( 31 rocz. śmierci) i Eugeniusza Zglińskich

10:30   1) + r-ców Irenę i Franciszka Essa, Sabinę i Kazimierza Kalinowskich, ciocię Jadwigę

           2)  + Wacława Majcher ( z ok. Dnia Ojca)

 12:00   O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świetego oraz opiekę Matki Bożej dla Gabrieli i Zbigniewa Gożuk ( 49 rocz. ślubu)

18:00  + Stanisława i Agnieszkę Gruk, Bogdana Wierzbickiego i Dorotę Gąsiorowską