PONIEDZIAŁEK /03.07/ ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
7:00+ Ryszarda Nowakowskiego (30 rocz. śmierci)
7:00+ Janusza Mazurowskiego (1 pog.)
18:00 + Kazimierza Jasińskiego w rocz. śm.
18:00+ Marię i Grzegorza Ziółkiewicz

WTOREK /04.07/
7:00+ Halinę Hęciak w 22 rocz. śm.
7:00+ Wiesławę Chmielewską w 1 rocz. śm.
18:00 + Jacka i Marka Czarnomskich (9 rocz. śm. Jacka)
18:00 + Jana Broniszewskiego (pog.)

ŚRODA /05.07/
7:00+ Jadwige Paprocką (pog.)
7:00 + Grzegorza Kościelskiego int. sąsiadów z ul. Jaracza
18:00+ Ewę Gapińską (pog.)
18:00 + Roberta Trzonkowskiego int. szwagra Jacka z żoną i synami

CZWARTEK /06.07/ WSPOMNIENIE BL. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
7:00+ Roberta Trzonkowskiego (1 pog.)
18:00 +Zdzisława Gołębiewskiego (pog.)
18:00+ Różę Barbarę i Jana Raczyńskich (pog.)

PIĄTEK /07.07/ PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA
7:00+ rodzeństwo Małgorzatę i Jerzego Szulińskich, Urszulę Matulewicz, Halinę i
Michała Sztarg, Wojciecha Kosiorka
9:00 Wiesławę i Zdzisława Gołębiewskich (1 pog.)
16:00 ŚLUB
18:00 + Zdzisława Trzonkowskiego int. szwagierki z dziećmi

SOBOTA /08.07/
7:00+ Mieczysława Grabowskiego (45 rocz. śm.)
7:00+ Barbare Peda i dziadków Krzemińskich
18:00+ Marianne Głuchowską 3 rocz. śm.
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej dla Jadwigi Pulkowskiej int. dzieci i wnuków

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA /09.07/
7:00+ Zygmunta i Stanisławę Szałkuckich (rocz. śm. Zygmunta)
7:00 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Dariusza Krydzińskich w 25 rocz. ślubu i
potrzebne łaski dla synów Jakuba i Krzysztofa
9:00+ Rodziców Irene i Jerzego Szablewskich i brata Zbigniewa
10:30 + Rodziców Kazimierę i Władysława Marcinkowskich, Seweryna i Janinę
Marcinkowskich
12:00 O Boże błogosławieństwo dla parafian i sympatyków parafii
18:00 +Józefa Wtulisiak (7 rocz. śm.)